Day: July 29, 2020

Ca Nguyện – Nhạc Dân Chúa

Nhóm Dân Chúa Triều thiên hạnh phúc – Nhóm nhạc Dân Chúa Thắp sáng tin yêu – Nhóm nhạc Dân Chúa Hạnh phúc mến Thánh giá  Chúa thương con người – Nhóm Dân Chúa Tri ân ca  – Nhóm Dân Chúa Hơi ấm bình an – Nhóm Dân Chúa Lời thiêng – Nhóm Dân Chúa Hãy thờ lạy…

Người ta lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

Thứ Năm, Tuần 17 TN – 30/07/20 Thánh PHERO KIM NGÔN Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà…