Day: June 23, 2020

Nó sẽ gọi tên là Gioan

Thứ Tư, Lễ Sinh Nhật Thánh GIOAN TẨY GIẢ – 24/06/20 BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi…

Lợi ích của Thánh Lễ hằng ngày đối với trẻ em

Là người Công Giáo, chúng ta đều biết tầm quan trọng của sự sống vĩnh hằng, nhưng chúng ta có thực sự nghĩ về trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc Linh Hồn của con cháu? Là cha mẹ, chúng ta dễ ưu tiên nhu cầu tạm thời của các con: yêu thương, bảo vệ, che…

Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng GIÁ CAO rồi. Vậy, hãy LẤY THÂN THỂ MÌNH làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:20Chúa dạy chúng ta hãy ngưng phạm tội DÂM DỤC, vì CƠ THỂ của chúng ta là ĐỀN THỜ của Đức Thánh Linh. Chúa không thể ngự trên một bàn…

Những gì các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta như thế

Thứ Ba, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 23/06/20 Bài Ðọc I: 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 “Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Ðavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với…