Day: September 28, 2019

Những câu chuyện chữa lành 2

NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH TỪ LỜI CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA JESUS (Đọc để giúp thêm đức tin vào quyền năng Thiên Chúa) (Từ 19 – 21) CHÚA CHỮA LÀNH 4 NGƯỜI VÀ MÔT NGƯỜI ĐAU BỤNG DỮ DÔI HẾT LIỀN TẠI CHỔ (19)Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011 tôi giúp…

Mọi người sẽ qua đi

Bài gẫm 11: KẺ TRƯỚC NGƯỜI SAU, MỌI NGƯỜI SẼ QUA ĐI. I. Nay người mai ta. —–Mỗi người sinh ra đều lãnh một án tử. Thánh Xi-pri-ăng đã nói: —–“Mỗi giờ phút qua đi, chúng ta gần mồ thêm một bước.” —– Bạn thân mến! Tên chúng ta đã được ghi trong sổ rửa-tội,…

Tam vị Tổng lãnh Thiên thần

Tên các Tổng lãnh Thiên thần (TLTT) đều có tiếp vĩ ngữ “el”: Michael (Việt ngữ là Micae), Raphael, Gabriel. “El” nghĩa là “trong Thiên Chúa” còn Angel là Thiên thần. Tổng lãnh Thiên thần có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Trong các Tổng lãnh Thiên thần có 3 vị “nổi tiếng”…

Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời

Thứ Bảy, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 28/09/19 Bài Ðọc I: Dcr 2, 1-5. 10-11a “Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Tôi đã ngước mắt lên và đã nhìn thấy: Kìa, có người cầm dây đo trong tay. Tôi đã hỏi rằng: “Ông đi đâu?” Người ấy…