Month: September 2019

Năng nhớ đến sự chết

Bài gẫm 12: NĂNG NHỚ ĐẾN SỰ CHẾT. I. Trần gian hư vô. ——Chắc chắn mọi người đều phải chết. Lạy Chúa, các tín hữu đều biết thế. Họ tin và họ đã thấy rõ sự chết. Nhưng tại sao nhiều người lại muốn quên đi sự chết, như họ không bao giờ chết cả?…

Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất

Thứ Hai, Lễ ThánhGIÊRÔMIÔ, LmTs – 30/09/19 Bài Ðọc I: Dcr 8, 1-8“Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: “Ðây Chúa các đạo binh phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức…

Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 29/09/19 Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu…

Những câu chuyện chữa lành 2

NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH TỪ LỜI CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA JESUS (Đọc để giúp thêm đức tin vào quyền năng Thiên Chúa) (Từ 19 – 21) CHÚA CHỮA LÀNH 4 NGƯỜI VÀ MÔT NGƯỜI ĐAU BỤNG DỮ DÔI HẾT LIỀN TẠI CHỔ (19)Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011 tôi giúp…

Mọi người sẽ qua đi

Bài gẫm 11: KẺ TRƯỚC NGƯỜI SAU, MỌI NGƯỜI SẼ QUA ĐI. I. Nay người mai ta. —–Mỗi người sinh ra đều lãnh một án tử. Thánh Xi-pri-ăng đã nói: —–“Mỗi giờ phút qua đi, chúng ta gần mồ thêm một bước.” —– Bạn thân mến! Tên chúng ta đã được ghi trong sổ rửa-tội,…