Day: August 19, 2019

Hành hương Đức Mẹ Guadalupe 11-2019

Chuyến hành hương Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019 Chi phí khách sạn, ăn sáng, ăn tối, xe bus, tiền tip khoảng $600 một người, không tính tiền vé máy bay. Có thể nhờ…

Hàng Giáo phẩm trong Giáo hội

TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, HÀNG GIÁO PHẨM LÀ AI VÀ CÓ CHỨC NĂNG GÌ? Hỏi: xin cha giải thích rõ chức vụ và chức năng của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và địa phương. Trả lời: Giáo Hội  là cơ chế và phẩm trật mà Chúa Kitô đã thiết…

Tránh gây cớ vấp phạm

“Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước tiên, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh” (Mt 17: 27) Chuyện…

Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và bố thí cho người nghèo

Thứ Hai, Tuần 20 Thường Niên, Năm 1 – 19/08/19 Bài Ðọc I: Tl 2, 11-19 “Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn nghe các ông”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa…