Month: August 2019

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi

Thứ Bảy, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 31/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 9-11 “Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng…

Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 30/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 1-8 “Ðây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em…

Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả

Thứ Năm, Lễ Thánh GIOAN TẨY GIẢ Bị Trảm Quyết – 29/08/19 Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi…

Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri

Thứ Tư, Lễ Thánh AUGUSTINÔ, Giám mục Tiến sĩ – 28/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 2, 9-13 “Chúng tôi làm việc ngày đêm để rao giảng Tin Mừng giữa anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công…