Day: August 16, 2019

Câu hỏi Giáo lý thường gặp

Phần 1 CÂU HỎI SỐ 1: HỌC GÌ KHÓ NHẤT? TRẢ LỜI: HỌC LÀM NGƯỜI là khó nhất (Người văn minh lịch sự, người có lương tâm, người Trung-Hiếu, người con Chúa…) CÂU HỎI SỐ 2: MA QUỶ  Thiên Chúa có dựng nên ma quỉ không ?  TRẢ LỜI:  – Chúa tốt lành và Ngài…

Làm sao đi xưng tội, khi đã bỏ nhiều năm?

Một hướng dẫn thực hành cho những người thấy ngại ngùng trở lại với các bí tích. Đi xưng tội trở lại sau 5, 10, 15, 30 năm, có thể là một chuyện cực kỳ khó làm. Chúng ta biết mình nên đi, nhưng có phần nào đó trong chúng ta vẫn chần chừ, thậm…

Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy

Thứ Sáu, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 16/08/19 Bài Ðọc I: Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc…