Day: July 11, 2019

Chầu Mình Thánh Chúa, 10 Lời Khuyên Hữu Ích

Chúa Cha tìm những ai thờ lạy Người trong tinh thần và chân lý. (Ga 4, 23) 1. Bạn đã vào nhà thờ để gặp Đức Giêsu trong phép Thánh Thể. Bây giờ bạn hãy bước vào hồn bạn, vào miền sâu thẳm nhất của hữu thể bạn. 2. Chung quanh bạn thật yên lặng.…

Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không

11/07/2019 Thứ Năm XIV Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 “Để cứu sống anh em mà Thiên Chúa đã sai em xuống Ai-cập trước anh em”. Trích sách Sáng Thế.  Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse rằng: “Thưa ngài, xin ngài nghe tôi tớ của…