Month: July 2019

Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy

Thứ Tư, Lễ Thánh INHAXIÔ LOYOLA – 31/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. Trích sách Xuất Hành. Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông…

Người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa

Thứ Ba, Tuần 17 Thường Niên, Năm 1 – 30/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 “Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là “nhà xếp giao ước”. Ai trong…

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư gửi Dân Chúa Tổng Giáo phận Sài Gòn 22.7.2019

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐT: (84.28) 3930 3828 E.mail: tgmsaigon@gmail.com Số: 246_190722_01  Ngày 22 tháng 07 năm 2019 Kính gởi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong đại gia đình Tổng giáo phận  Anh chị em rất thân mến,…

Con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian

Thứ Hai, Lễ Thánh Nữ MÁCTA – 29/07/19 BÀI ÐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải…

Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 28/07/19 BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống…

Jesus invites us into an intimate relationship with the Father

JULY 28, 2019 SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 111)  1)         Genesis 18:20-32 2)         Colossians 2:12-14 3)         Luke 11:1-13 Gospel related: CCC 443, 520, 728, 1425, 2601, 2613, 2623, 2632, 2671, 2759, 2761, 2773, 2845 CSDC 453 We live in a world where the internet has become an essential communication method. Friends and family members…