Day: July 9, 2019

Phép lạ

“Chúa Giêsu nói: Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” (Mt 9: 24) Chuyện trong Sách Tin Mừng kể lại rằng: một ngày kia, Chúa Giêsu đang đứng nói chuyện với các môn đệ và mọi người thì một vị thủ lãnh của dân Do thái đến bái lạy Người và nói:…

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

10/07/2019 Thứ Tư XIV Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a “Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân chúng kêu vua Pharaon, xin cho họ của…