Month: June 2019

Putting God First

13th SUNDAY C – 30 June 2019 (Luke 9:51-62) I was once talking with a man who was tiling a bathroom in the house where I was living at the time. He does a lot of work for Christians and a lot of work for Muslims. He claims that Christians and Muslims have this much in common: ‘Some…

Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 30/06/19 Bài Ðọc I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”. Êlia…

Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được

Thứ Bảy, Lễ Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ – 29/06/19 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan.…

Phép lạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 8-5-1902, núi lửa “thức giấc” ở Mount Pelée trên đảo Martinique tại vùng Caribê làm mất một phần mười làng Saint-Pierre (Thánh Phêrô) và lan tới làng Morne Rouge. Hôm đó là ngày lễ Thăng Thiên, tín hữu Công giáo quy tụ tại nhà thờ và lo sợ về núi lửa dữ dội. Mọi…

Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc

Thứ Sáu, Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – 28/06/19 Bài Ðọc I: Ed 34, 11-16 “Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục…