Day: November 17, 2018

Here is love, vast as the ocean

MORNING PRAYER God our Father, The qualities I see lived out so well in some people are a reflection of your own goodness, and I know that I have much to learn from other people who reflect your image and likeness in different ways. Inspire me to respect others fully as my equals, seeing and…

Sách Tháng Các Linh Hồn 

Nghe các truyện tích: Gốc tích tháng các linh hồn Bố thí là cách cứu các linh hồn Một phút phạm tội, ngàn ngày đau khổ TA HÃY RUN LÊN NHƯ ĐỨC HỒNG Y BELÁCMANH Cứu các linh hồn đẹp lòng Chúa Đức Maria là Mẹ các Đẳng linh hồn Các Đẳng linh hồn trong…

Lấy điện thoại thông minh ra khỏi con cái bạn

Ngày nay, trong việc giáo dục không phải là người lớn giáo dục con cái mà chính xác là ngược lại. Trong khi điện thoại không chuẩn bị cuộc sống cho trẻ em mà thay vào đó là đánh lạc hướng chúng. Trên đây là nhận định của báo «Neue Zürcher Zeitung», Thụy Sĩ. Điện…

Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người

Thứ Bảy, Lễ Thánh ELIZABETH HUNGARI – 17/11/18 Bài Ðọc I: 3 Ga 5-8 “Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế,  để chúng ta cũng được cộng tác với những người hoạt động cho chân lý”. Trích thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ. Ông Gai-ô thân mến, xin ông cứ trung tín…