Month: November 2018

I’m special because God has loved me

MORNING PRAYERS I’m special, in all the world there is nobody like me. Since the beginning of time, there has never been another person like me. Nobody has my smile. Nobody has my eyes, my nose, my hands, my voice. I’m special. Nobody anywhere has my tastes for food or music or art. No one…

Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta

Thứ Sáu, Lễ Thánh ANRÊ, Tông Đồ – 30/11/18 Bài Ðọc I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa…

Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt

Thứ Năm, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 2911/18 Bài Ðọc I: Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a “Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất…

Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy

Thứ Tư, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 28/11/18 Bài Ðọc I: Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên…