Day: July 4, 2018

Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông?

Thứ Tư, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 04/07/18 Bài Ðọc I: Am 5, 14-15. 21-24(Quốc Khánh Hoa Kỳ) “Ngươi hãy mang đi xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi, và hãy biểu lộ sự chính trực như suối chảy mạnh”. Trích sách Tiên tri Amos. Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng…