December 2, 2022

https://www.podbean.com/media/share/pb-beuzk-948a2a

DEC 18 THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT, THẦY GIẢNG