Day: March 10, 2018

Hãy Dâng Mình Cho Mẹ

1984 HÃY DÂNG MÌNH CHO MẸ 281 1-1-1984                          Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.      Hãy can đảm. a  “Các con hãy bắt đầu năm mới này trong ánh sáng chức Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Các con yêu dấu, ngày lễ hôm nay phải là một dấu tin tưởng và hy vọng cho tất…

Kiêng Cử Gì  Trong Mùa Chay Này?

Do You Want to Fast This Lent? Đây là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxico–  In the Words of Pope Francis Kiêng không nói những lời tổn thương mà hãy nói những lời tử tế – Fast from hurting words and say kind words. Kiêng không buồn phiền sầu não mà hãy mang tâm…

Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội

Thứ Bảy, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 10/03/18 Bài Ðọc I: Hs 6, 1b-6 “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban mai, họ chỗi dậy chạy tìm kiếm Ta. “Hãy đến, và chúng ta quay trở về…