June 10, 2023

Như chúng ta biết ba mệnh lệnh Fatima là: Cải thiện đời sống; Tôn sùng Mẫu Tâm và Lần hạt Mân Côi.Nhiều người trong chúng ta lần chuỗi Mân Côi và có lòng tôn sùng Mẫu Tâm như tham dự các thánh lễ về Mẹ Ma-ri-a; đi hành hương các nơi Đức Mẹ hiện ra hay các nơi kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Thế nhưng có mấy ai lo “Cải thiện đời sống”, để nên thánh, nên thiện. Có thể nói Có nhiều người lần hạt Mân Côi, nhưng có mấy ai sống kinh Mân Côi.

 

Suy nghĩ và để ý một chút ta sẽ thấy. Không phải ngẫu nhiên mà trong ba mệnh lệnh, việc “Cải thiện thiện đời sống” được đặt ở vị trí đầu tiên và việc “Lần hạt Mân Môi” lại được đặt ở hàng thứ ba. Điều đó cho thấy việc quan trọng thứ nhất là “Cải thiện đời sống”; sau đó mới tới việc tôn sùng Mẫu Tâm và thứ ba mới tới việc lần hạt Mân Côi. Thế nhưng hầu như là tuyệt đại đa số, người ta thường chú ý tới việc đọc hay lần hạt kinh Mân Côi.

 

Vì sao ? Vì có bỏ tiền ta đi hành hương; bỏ thì giờ đi dự lễ hay đọc kinh Mân Côi chẳng có khó khăn gì mấy, rất dễ làm, nhưng sống kinh Mân Côi mới là khó. Việc cải thiện đời sống mới là khó. Thế nhưng đây là việc cốt yếu cần làm. Nếu như ta đã siêng năng tham dự Thánh Lễ; đã đi hành hương nhiều nơi; có đọc ro ro 50 kinh mỗi ngày mà chưa cải thiện đời sống coi chừng uổng công.

 

Có ai đơn sơ đến ngây ngô nghĩ rằng, tôi cứ đi hành hương Đức Mẹ, ở đâu tôi cũng đi: nào là Đức Mẹ Ta-pao; Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ La vang; Đức Mẹ Bình Triệu; Đức Mẹ Fatima; Đức Mẹ Lộ đức,….và hằng ngày đọc một hay ba bốn chuỗi kinh Mân Côi là an tâm và chắc chắn lên thiên đàng thẳng cẳng không? Lên thiên đàng dễ dàng vậy sao? Vì trong 15 lời Đức Mẹ hứa ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi, lời hứa thứ 15 là: Ai “Tôn sùng phép lần chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về thiên đàng”.

 

Ở đây ta thấy chữ “Tôn sùng”, chứ không phải chữ “lần hạt” hay chữ “đọc” kinh Mân Côi. Việc “Tôn sùng” ở đây nghĩa là làm gì? Ta đọc thấy trong lời hứa thứ sáu: “Những ai lần chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các mầu nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử. Nếu sống công chính, họ sẽ được vững mãi trong ơn nghĩa Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời”.

 

Rõ ràng là có hai việc ta phải làm để Tôn sùng phép lần chuỗi Mân Côi, đó là lần chuỗi và áp dụng. Nếu ta chỉ lần chuỗi mà chưa áp dụng thì ta mới chỉ làm có một nửa, chưa trọn vẹn. Mà cái phần chưa làm lại là phần quan trọng nhất, vì điều đó sẽ quyết định cho ta có nên thánh nên thiện và vào thiên đàng không. Vậy ta phải áp dụng Mầu Nhiệm chuỗi Mân Côi thế nào đây? Cũng dễ thôi chứ không khó.

 

Như Năm sự Vui ta có 5 việc phải áp dụng, đó là:

 

 1. Sống khiêm nhường như Đức Mẹ (Ngắm thứ nhất).
 2. Có lòng yêu người (Ngắm thứ hai).
 3. Yêu mến sự khó nghèo (Ngắm thứ ba).
 4. Có tinh thần vâng lời (Ngắm thứ tư).
 5. Giữ nghĩa cùng Chúa luôn, tức là không phạm tội trọng

(Ngắm thứ năm).

 

 Năm sự Thương có 5 việc phải áp dụng là:

 

 1. Ăn năn tội và chừa tội, không làm điều xấu nữa (Ngắm thứ nhất).
 2. Chịu khó làm việc, học hỏi, luyện tập các nhân đức (Ngắm thứ hai).
 3. Bắng lòng chịu những sỉ nhục, sỉ vả; nói hành, nói xấu của người khác (Ngắm thứ ba).
 4. Vác Thập giá mình mà theo chân Chúa (Ngắm thứ tư).
 5. Chết đi cho tội và sống cho Thiên Chúa (Ngắm thứ năm).

 

Năm sự Mừng có 5 việc phải áp dụng là:

 

 1. Lo cho phần hồn cho được cứu rỗi (Ngắm thứ nhất).
 2. Ái mộ những sự trên trời, chứ đừng ham hố tiền của, danh vọng đời này (Ngắm thứ hai).
 3. Sử dụng 7 ơn Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận ngày chịu phép Thêm Sức (Ngắm thứ ba).
 4. Ở hiền, ở lành để gặp lành gặp hiền và được chết lành trong trong tay Đức Mẹ (Ngắm thứ tư).
 5. Thực hiện ba mệnh lệnh Fatima, để vào thiên đàng với Mẹ

(ngắm thứ năm).

 

Năm sự Sáng có 5 việc phải áp dụng là:

 

 1. Sống xứng đáng là con Chúa qua phép rửa tội (Ngắm thứ nhất).
 2. Tin vào Chúa và tin vào quyền năng của Chúa (Ngắm thứ hai).
 3. Hoán cải và đón nhậnTin Mừng (Ngắm thứ ba).
 4. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa (Ngắm thứ tư).
 5. Năng tham dự Thánh Lễ và hiệp lễ (Ngắm thứ năm).

 

Như thế qua 4 Mầu Nhiệm Mân Côi ta có 20 việc phải áp dụng vào cuộc sống của mình. Ta nên tập và áp dụng từng Mầu Nhiệm, từng việc một; sao cho mỗi lần lần chuỗi Mân Côi ta lại tập và áp dụng một trong 20 việc phải làm. Ta sẽ phải tập áp dụng 20 việc này cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay. Người nào áp dụng 20 việc này vào cuộc sống mình thì chắc chắn dần dần sẽ nên thánh, nên thiện. Mà nên thánh nên thiện thì mới được vào Thiên Đàng. Đó là điều chắc chắn 100%. Đúng như lời hứa mà Đức Mẹ đã hứa.

 

Vậy trong khi đọc kinh Mân Côi ta hãy chú ý và xin Mẹ giúp ta sống và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi trong cuộc sống của ta. Như thế ta sẽ nên con của Mẹ và đích thực là Con cái Chúa.

 

Hãy đọc kinh Mân Côi và áp dụng các Mầu Nhiệm của kinh Mân Côi các bạn nhé !!!!!!

 

Nước Trời đang chờ chúng ta đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đức Mẹ đang chờ chúng ta đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chúa đang chờ chúng ta đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các thánh Nam Nữ đang chờ chúng ta đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín.