Day: October 21, 2017

Nên thánh qua việc sống Kinh Mân Côi

Như chúng ta biết ba mệnh lệnh Fatima là: Cải thiện đời sống; Tôn sùng Mẫu Tâm và Lần hạt Mân Côi.Nhiều người trong chúng ta lần chuỗi Mân Côi và có lòng tôn sùng Mẫu Tâm như tham dự các thánh lễ về Mẹ Ma-ri-a; đi hành hương các nơi Đức Mẹ hiện ra hay…