Month: October 2017

Chỉ Dẫn Viếng Nhà Thờ và Nghĩa Trang

Lễ Các Thánh và lễ Các Linh Hồn † Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước…

Nên thánh qua việc sống Kinh Mân Côi

Như chúng ta biết ba mệnh lệnh Fatima là: Cải thiện đời sống; Tôn sùng Mẫu Tâm và Lần hạt Mân Côi.Nhiều người trong chúng ta lần chuỗi Mân Côi và có lòng tôn sùng Mẫu Tâm như tham dự các thánh lễ về Mẹ Ma-ri-a; đi hành hương các nơi Đức Mẹ hiện ra hay…

Đấng Đáng Kính ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận

† Làm Gương Sáng NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TUỔI TRẺ ĐẸP NHƯ HY VỌNG  10 ĐIỀU RĂN  † Đường Hy Vọng – Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận “ĐẸP NHƯ HY VỌNG” Đường Hi Vọng Duc Hong Y Francis Xavier Nguyen Van Thuan † Đời Tù Đầy: “Năm Chiếc Bánh và Hai…

Đức Thánh Cha tôn phong 35 tân hiển thánh

VATICAN. Từ chúa nhật 15-10-2017, Giáo Hội đã có thêm 35 vị hiển thánh: 33 thánh tử đạo và 2 thánh hiển tu. Đó là 3 thiếu niên tử đạo đầu tiên tại Mêhicô vào năm 1526, tiếp đến là 2 LM: Cha Anrê de Soveral, Cha Ambrosio Francesco Ferro và 28 giáo dân tử…

Mặt Trời Múa

13 Tháng Mười Mặt Trời Múa Hôm nay 13 tháng 10, là kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần thứ sáu cho ba em Lucia, Phanxicô và Giacinta tại làng Fatima bên Bồ Ðào Nha. Ðây là lần hiện ra có đông đảo dân chúng chứng kiến nhất. Mặc dù thời tiết xấu, ngay từ…

Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh Lòng Chúa Thương xót đầu tiên được in

  Cracovia – Tháng 10/1937, tại Cracovia, Chúa Giêsu đã truyền cho sơ Faustina, nay là thánh Faustina, tôn vinh giờ Ngài “chịu nạn”, 3 giờ chiều, giờ mà chính Chúa Giêsu gọi là “giờ của lòng thương xót lớn lao cho toàn thế giới”. Chúa Giêsu cũng nói: “Trong giờ đó, ơn cứu độ…

Sách Ma-La-Khi

MA-LA-KHI CHƯƠNG 1 1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA phán với Ít-ra-en qua trung gian ông Ma-la-khi. Tình thương của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en 2 Ta đã yêu thương các ngươi, ĐỨC CHÚA phán. – Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? – Ê-xau chẳng phải là anh…

Sách Da-Ca-Ri-A

Da-CA-RI-A CHƯƠNG 1 Khuyên nhủ sám hối 1 Tháng tám năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia – ông này là con ông Ít-đô – rằng: 2 “ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.3 Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các…

Sách Khác-Gai

KHÁC-GAI CHƯƠNG 1 Tái thiết Đền Thờ 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau:2 ĐỨC CHÚA các đạo binh…

Sách Xô-Phô-Ni-A

XÔ-PHÔ-NI-A CHƯƠNG 1  1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia. I. NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA TẠI GIU-ĐA Lời mở đầu liên quan đến…