Sách Diễm Ca

CHƯƠNG 3

1 Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

2 Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,
nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

3 Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.
Tôi hỏi họ : “Các anh có thấy chăng
người lòng tôi yêu dấu ?”

4 Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.
Tôi vội níu lấy chàng
và chẳng chịu buông ra
cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu,
tới khuê phòng người đã cưu mang tôi.
Chàng

5 Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng,
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.

BÀI CA THỨ BA

6 Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây,
thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược,
ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa ?

7 Kìa loan giá vua Sa-lô-môn,
vây quanh hộ tống là sáu mươi dũng sĩ
tuyển trong hàng dũng sĩ Ít-ra-en.

8 Tất cả đều thạo phép binh đao,
đều rành nghề chinh chiến.
Ai ai cũng gươm giáo bên mình,
phòng khi gặp hãi hùng đêm tối.

9 Vua Sa-lô-môn đã truyền lấy gỗ Li-băng
đóng cho vua một cỗ kiệu :

10 cột kiệu bằng bạc, lưng kiệu bằng vàng,
mặt kiệu bọc vải điều quý giá,
phía trong kiệu dệt gấm thêu hoa
do đôi tay ân cần trìu mến
của những nàng thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.

11 Thiếu nữ Xi-on hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Sa-lô-môn :
người đội triều thiên
hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ,
ngày vui nhất của lòng người.