Day: September 5, 2017

Sách Khải Huyền

CHƯƠNG 1 I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A Lời mở đầu 4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người,5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong…

Sách Khôn Ngoan

CHƯƠNG 1 I. ĐỨC KHÔN NGOAN VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI Tìm kiếm Thiên Chúa và tránh xa tội lỗi 1 Hãy yêu chuộng đức công chính,hỡi những người cai trị trần gian,hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúavà thành tâm kiếm tìm Người. 2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho…

Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến

06/09/2017 Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: Cl 1, 1-8 “Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô do ý…

Thư Giu-Đa

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Giu-đa, tôi tớ của Đức Giê-su Ki-tô, anh em với ông Gia-cô-bê, xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành riêng cho Đức Giê-su Ki-tô.2 Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình…

Sách Diễm Ca

CHƯƠNG 1  1 Bài ca tuyệt diệu của Sa-lô-môn.Nàng2 Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng !Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. 3 Mùi hương anh thơm ngát,tên anh là dầu thơm man mác toả lan,thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến ! 4 Hãy…

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa

05/09/2017 Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: 1 Tx 5, 1-6. 9-11 “Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào,…