May 28, 2023

15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi

(Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de la Roche)

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành
phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài.. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.

10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.

11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.

12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.

Áo Đức Bà Carmelô –  Đường về Thiên đàng

 

Đức Mẹ phán với Thánh Dominicô rằng: “Một ngày nào đó nhờ Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà Carmelô, Mẹ sẽ cứu thế giới.”

Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô, để đáp lại sự sốt sắng cầu nguyện của Thánh nhân, Đức Mẹ Maria đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và phán rằng:

“Hãy nhận lấy Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ, bất cứ ai mặc Bộ Áo này khi chết sẽ không bị sa Hoả ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an”. Đức mẹ cũng nói thêm rằng:

“Hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì.. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ cũng sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời.”

Lời hứa vĩ đại này đồng thời lại được xác nhận khi Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này là Đức Giáo Hoàng XXII) và nói với Ngài rằng:

“Những ai mặc áo Đức Bà Carmelô sẽ được đưa ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi chết.”

Và rồi sau này chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng đã ban bố 500 ngày ân xá cho người nào mặc mỗi lần hôn kính Áo Đức Bà Carmelô.

Và 666 năm sau, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima, Bồ Đào Nha, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Ngoài việc Đức Mẹ nhắn nhủ 3 trẻ nhỏ chăn cừu:

“Hãy siêng năng lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, hãy cải thiện đời sống và hãy tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ…”. Đức Mẹ Maria lại còn cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà sau này Lucia có nói lại rằng:

“Đức Mẹ Maria muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và Đức Mẹ muốn Lòng Sùng Kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá.”

Để chúng ta được hưởng đặt ân Đức Mẹ hứa ban sẽ giải thoát linh hồn chúng ta ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng – ngày được dâng hiến cho Đức Mẹ, thì chúng ta:

1. Phải mặc Áo Đức Bà Carmelô.
2. Tuân giữ trong sạch theo điều kiện đời sống của mình..
3. Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

 

Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô

Để hưởng nhiều ơn ích nhất về lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô, người mặc Áo Đức Bà Carmelô phải được mặc vào bởi một vị Linh mục hay Giám mục thuộc dòng Carmelô, Dominicô hay Phanxicô. Bằng không thì bất cứ Linh mục hay Giám mục Công giáo nào khác cũng được.

Sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô đúng theo nghi thức thì mỗi lần người mặc Áo Đức Bà Carmelô muốn thay đổi Bộ Áo Đức Bà Carmelô mới thì không cần phải làm phép Bộ Áo Đức Bà Carmelô nữa. Và sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô thì phải mặc Áo Đức Bà Carmelô cho đến khi chết (có như thế thì lời hứa của Đức Mẹ mới thực hiện được):

“Ai mặc Áo Đức Bà Carmelô thì sẽ không bị sa hỏa ngục” (Đức Mẹ hứa với Thánh Simon Stock vào năm 1251).

Sau đây là cách mà Linh mục hay Giám mục cử hành nghi thức cho người muốn gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô:

– Cha chủ sự: “Ôi lạy Chúa hãy tỏ cho chúng con biết lòng thương xót của Chúa.”

– Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: “Và xin ban cho con (chúng con) sự cứu rỗi của Chúa.”

– Cha chủ sự: “Lạy Chúa, xin nhận lời con (chúng con) cầu xin.”

– Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: “Và hãy để tiếng kêu cầu của con (chúng con) bay lên tới Chúa.”

– Cha chủ sự: “Chúa ở cùng anh chị em.”

– Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: “Và ở cùng Cha.”

– Cha chủ sự: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, bởi quyền năng của Chúa, xin hãy thánh hóa Bộ (hay những Bộ) Áo Đức Bà Carmelô này, vì tình yêu Chúa và vì tình yêu Đức Mẹ Carmelô, những tôi tớ chúa sẽ mặc một cách sùng kính và nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nguyện xin Chúa bảo vệ người mặc khỏi mọi chước ma quỷ cho tới khi chết trong ân sủng của Chúa. Nhờ Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng Trị đời đời chẳng cùng. Amen.”

– Rồi Cha Chủ sự làm phép người sẽ mặc Áo Đức Bà Carmelô và dùng hai tay cầm bộ Áo Đức Bà Carmelô mặc vào cho người gia nhập trong khi đọc:

“Hãy lãnh nhận bộ Áo Đức Bà Carmelô đã được làm phép và hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, nhờ bởi công nghiệp của Người, Áo Đức Bà Carmelô có thể mặc mà không vướng mắc tội lỗi và che chở con từ mọi sự dữ và đem con về hưởng phúc đời đời. Amen.”

Sau khi mặc Áo Đức Bà Carmelô cho người gia nhập.

– Cha chủ sự tiếp tục lời nguyện:

“Cha, bởi quyền năng đã ban cho cha, thừa nhận con gia nhập và con được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu bởi Dòng Carmelô. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành trời đất ban phúc lành cho con. Đấng đã đoái thương gia nhập con vào Hội Đức Trinh Nữ Hồng Phúc của Núi Carmelô. Chúng con cầu xin Đức Mẹ Rất Thánh đạp nát đầu con rắn xưa để con có thể được vào hưởng phúc đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.”

– Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: “Amen.”

5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp –  Đường về Thiên đàng
(Hoặc giữ “5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp Để Đền Tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria”)

 

Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta tại Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 1917, Đức Mẹ đã hứa sẽ hiện đến lần thứ 7. Đúng như lời Đức Mẹ đã hứa.

Vào một buổi chiều ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 1925, lúc bấy giờ Lucia đã trở thành nữ tu thuộc Dòng Dorothean tại Pontevedra, Tây Ban Nha. Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh lại hiện ra với sơ Lucia, sát bên cạnh Đức Mẹ có thêm Chúa Giêsu Hài Nhi. Có đám mây trời sáng rực đứng làm bệ chân cho Chúa Giêsu Hài Nhi đứng. Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh đặt tay lên vai sơ và chỉ cho sơ thấy một trái-tim bị gai nhọn vây quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên tay khác. Bấy giờ Chúa Giêsu Hài Nhi nói với sơ rằng:

“Hãy thương cảm Trái-Tim Mẹ Rất Thánh của con đang bị gai nhọn vây quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát từng giây phút mà chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!”  Rồi Đức Mẹ nói:

“Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái-Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy cố gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi linh hồn những ai trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 50 chục Kinh Mân Côi và suy ngẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút -tất cả có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ.”

Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu Hai Nhi lại hiện ra với sơ Lucia liên quan đến 5 Thứ Bảy Đầu Tháng. Sơ Lucia hỏi Chúa Giêsu Hài Nhi về những khó khăn của một số người về việc xưng tội ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và hỏi xưng tội trong vòng 8 ngày có được không? Chúa Giêsu trả lời:

– “Được chứ! Lâu hơn nữa cũng được miễn là khi đón nhận Cha, họ sống trong tình trạng ơn thánh và có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria.”  Sơ Lucia hỏi Chúa Giêsu:

“Lạy Chúa Giêsu của con, thế còn những người quên ý chỉ đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria thì sao?”  Chúa Giêsu trả lời:

– “Họ có thể nhắc lại như thế trong lần xưng tội tới, dùng ngay dịp nào gần nhất để xưng tội.”  Và Chúa Giêsu cũng có nói với sơ Lucia rằng:

“Quả thật, có nhiều linh hồn bắt đầu giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng, nhưng có ít người hoàn thành, và những ai hoàn thành thì chỉ là để lảnh nhận những ơn hứa ban thôi. Họ sẽ làm vui lòng Cha hơn, nếu Họ sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp với ý chỉ đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội của Mẹ Cha, hơn là họ thực hiện cả 15 lần một cách thờ ơ và lãnh đạm.”

Giữ ngày Chúa nhật thay cho Thứ Bảy Đầu Tháng cũng được

Ngày 29 tháng 5 năm 1930, Cha giải tội của sơ Lucia là linh mục Goncalves viết thư hỏi Sơ Lucia rằng: “nếu có ai không thể giữ trọn các điều kiện trong ngày Thứ 7 Đầu Tháng, họ có thể làm trọn vào ngày Chúa nhật sau ngày Thứ Bảy Đầu Tháng cò được không?

Ngày 29 tháng 5 năm 1930 – Chúa Giêsu lại hiện ra với Sơ Lucia vào lúc gần 12 giờ đêm và trả lời với Sơ rằng:

“Nếu các linh mục của Cha nhận thấy, vì lý do chính đáng, cho phép người ta hoàn tất các điều kiện vào ngày Chúa nhật sau Thứ Bảy Đầu Tháng, thì Cha cũng chấp nhận thôi.”

Và Chúa Giêsu cũng cho sơ Lucia biết lý do vì sao mà 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp để đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria cần thiết phải thi hành, là vì có 5 thứ tội xúc phạm, phạm thượng đến Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria như sau:

1. Tội phạm thượng chối ơn Vô-Nhiễm Nguyên-Tội của Đức Mẹ Maria.
2. Tội phạm thượng chối ơn Đồng Trinh của Đức Mẹ Maria.
3. Tội phạm thượng chối ơn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại.
4. Tội phạm thương dạy cho các trẻ nhỏ Thờ ơ, khinh thường và chê ghét Đức Mẹ Maria Vô-Nhiễm Nguyên-Tội.
5. Tội xúc phạm Đức Mẹ trực tiếp đến ảnh tượng của Đức Mẹ.

Sơ Lucia cũng nói rằng: “Đức Mẹ muốn Lòng Sùng Kính Đền Tạ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp được truyền bá.”

Xin Anh chị em lưu ý:

1.  Khi đi xưng tội, hãy nói cho Cha giải tội ở ngay Tòa giải tội biết trước khi xưng tội là anh chị em đang cố gắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria.

2.  Khi giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, anh chị em hãy cố gắng sốt sắng thi hành cho xong –  vì đây là một ân sủng lớn lao, một món quà vô giá mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho Anh chị em nhờ ân sủng và lòng thương xót bao la của Đức Mẹ Maria Rất Thánh Trinh Truyền.

Tại Sao Phải  Lần Chuỗi Mân Côi?

Năm 1917 tại Fatima, khi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Jaxinta, Đức Mẹ đã tuyên xưng:

“Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ đến để cảnh báo loài người phải cải thiện đời sống và xin Chúa thứ tha các tội lỗi của họ. Người ta không nên xúc phạm đến Thiên Chúa chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Người ta phải lần Chuỗi Mân Côi và phải lần chuỗi mỗi ngày.” Và Đức Mẹ cũng có nói thêm rằng:

“Hãy tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ và hãy hy sinh cầu cho các tội nhân, có nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ. Nên mỗi khi các con làm 1 việc “hy sinh” (như lần Chuỗi Mân Côi, hay làm một việc lành hoặc xin Linh mục dâng Thánh lễ cho người đang sống hoặc đã qua đời…) thì các con hãy thân thưa với Chúa Giêsu rằng,

‘Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng kính Chúa sự hy sinh… này vì lòng con yêu mến Chúa để xin cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại và để đền bù các lỗi nghịch xúc phạm đến Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria.’”

Mùa Nào Thì Ngắm Vào Ngày Nào

Đức Giáo Hoàng Phaolô II đề xuất:

“Mùa Vui” thì ngắm vào Thứ Hai và Thứ Bảy. “Mùa Sáng” thì ngắm vào ngày Thứ Năm. “Mùa Thương” thì ngắm vào Thứ Ba và Thứ Sáu. “Mùa Mừng” thì ngắm vào Thứ Tư và Chúa Nhật. (Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày Chúa Nhật thì ngắm “Mùa Vui”, còn các ngày Chúa Nhật Mùa Chay thì ngắm “Mùa Thương”).

Cách  Lần Chuỗi Mân Côi 

1. Làm dấu Thánh Giá. “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.” Amen. — Rồi hôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô với tâm hồn kính mến. — Rồi bắt đầu đọc 1 “Kinh Tin Kính”.
2. Đọc 1 “Kinh Lạy Cha”.
3. Đọc 3 “Kinh Kính Mừng”. (Xin thêm Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến …).
4. Đọc 1 “Kinh Sáng Danh”. — Rồi tự chọn “Mùa” Vui, Sáng, Thương hay Mừng mà ngắm.
5. Đọc 1 “Kinh Lạy Cha”.
6. Đọc 10 “Kinh Kính Mừng”. ( Khi đọc đến “Thánh Maria…” thì nên vừa đọc vừa suy ngẫm Mầu Nhiệm của ngắm ấy. Mầu Nhiệm vắn tắt các biến cố đã diễn ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô hay Đức Mẹ Maria khi còn ở trần gian).
7. Đọc 1 “Kinh Sáng Danh”. — Rồi đọc 1 Kinh nguyện mà Đức Mẹ đã dạy khi hiện ra tại Fatima, “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn”. — Rồi Thứ Hai thì ngắm: …
8. Đọc 1 “Kinh Lạy Cha” (như nói trên…) cho đến khi lần chuỗi xong 1 chuỗi Kinh Mân Côi (50 Kinh Kính Mừng …). – Rồi lần chuỗi thêm 1 “Mùa” nữa, hay cả 3 hoặc 4 “Mùa” nữa tùy lòng mình. Khi xong thì đọc, “Kinh Lạy Nữ Vương”. – Rồi đọc, cầu nguyện hay suy ngẫm thêm là tùy lòng mình. Và nhớ cảm tạ Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria hoặc các Thánh với, trong mọi sự…. –  Rồi làm dấu Thánh Giá.”Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.” Amen.

Khi đọc kinh Mân Côi cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh qúa!

Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi