Day: August 23, 2017

Tại Sao Phải  Lần Chuỗi Mân Côi?

15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de la Roche) 1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ…