Day: August 15, 2017

Thư Phi-Líp-Phê

CHƯƠNG 1 Lời chào thăm 1 Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô…

Sách 1 Các Vua

CHƯƠNG 1 I. VIỆC KẾ VỊ VUA ĐA-VÍT Tuổi già của vua Đa-vít và những âm mưu của A-đô-ni-gia-hu 1 Vua Đa-vít đã già nua, tuổi tác; áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm.2 Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng: “Xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần…

Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội Cho Người 15 Tuổi Trở Lên

HƯỚNG DẪN  SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH  ĐỂ XƯNG TỘI CHO NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN 6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình. Xưng tội của mình với Linh mục. Nghiệm xét lại mình…

Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội (7-14)

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI ( 7-14 tuổi ) 6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN 1. Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết. 2. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình. 3. Xưng tội của mình với Linh mục. 4. Nghiệm xét…