May 28, 2023

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giêsu ngỏ ý muốn thánh nữ Maria Faustina làm tuần cửu nhật,

bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh cho đến thứ Bảy tuần kế tiếp.

Chính Chúa đã đọc cho chị thánh viết các ý chỉ cầu nguyện.

Nghĩa là mỗi ngày, chị thánh dâng lên Thánh Tâm Chúa một số linh hồn khác nhau và dìm họ vào đại dương thương xót của Người, để nài xin Chúa Cha ban những ân sủng cần thiết cho họ – nhờ sức mạnh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

A. Đọc Chuỗi Kinh Thương Xót 

B. Đọc lời nguyện ý chỉ mỗi ngày theo như Chúa dạy Thánh nữ Faustina.

Ngày thứ 1

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

Ngày thứ 4

Ngày thứ 5

Ngày thứ 6

Ngày thứ 7

Ngày thứ 8

Ngày thứ 9