May 28, 2023

Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm cùng giao hòa ta với Thiên Chúa và mọi người. Bí tích này có nhiều tên gọi: bí tích Hoán Cải, Sám Hối, Xưng Tội, Tha Tội, Giải Tội …

I . BÍ TÍCH HOÀ GIẢI BAN CHO TA NHỮNG ƠN GÌ ?

Khi được Thánh Tẩy, chúng ta đã trở nên tạo vật mới nhưng bản chất con người vốn yếu đuối thường hay sa ngã nên cần được phục hồi qua bí tích Giải Tội (x.1Cr 6,11; 1Ga 1,8).

– Xưng Tội là để được tha tội nhằm giao hòa với Thiên Chúa và mọi người. Cao điểm của bí tích này chính là để giao hòa, gặp gỡ Thiên Chúa và con người; được sạch tội là để tạo điều kiện cho sự gặp gỡ thân mật ấy.

– Bí tích Giải Tội còn ban ơn trợ giúp hối nhân vượt thắng tội lỗi. Do đó, dù khi chỉ phạm tội nhẹ, chúng ta cũng cần đến bí tích này để lãnh nhận ơn trợ giúp của Chúa.

II – MUỐN XƯNG TỘI PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

1) Xét mình :

Trước khi kiểm điểm đời sống, có thể đọc kinh Xét mình (trang 13) để xin Chúa soi sáng.

Có nhiều cách xét mình:

a) Dựa vào Lời Chúa để xét xem chúng ta còn thiếu sót những gì có thể rút ra từ Lời Chúa, nhất là những bản văn liên quan đến thống hối, luân lý ?

b) Dựa vào 3 tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình, xem còn thiếu sót những bổn phận gì ?

* Đối với Thiên Chúa:

Tôi thường lỗi bổn phận với Thiên Chúa vì những lỗi sau đây liên quan đến đức tin ,đức cậy và đức mến:

– Hoài nghi những điều Thiên Chúa và Hội Thánh dạy … lần.

– Hổ thẹn không dám tỏ ra mình là Kitô hữu…

– Tin dị đoan, bói toán …

– Quá cậy sức mình …

– Thất vọng, thiếu trông cậy nơi Chúa …

– Còn tội trọng chưa xưng mà vẫn rước lễ …

– Bỏ lễ ngày Chúa Nhật …

– Bỏ cầu nguyện sáng tối …

– Bỏ xưng tội một năm …

– Không rước lễ trong mùa Phục Sinh

* đối với tha nhân :

Tôi thường hay lỗi phạm đến tha nhân trong các bổn phận bác ái, công bình và trong sạch:

– Không yêu mến, tôn kính, vâng phục cha mẹ hay người trên …

– Không chăm sóc, dạy dỗ và làm gương cho con cái …

– Thiếu bổn phận bác ái, giúp đỡ người cùng khốn …

– Giết người hoặc gây thương tích …

– Tự sát hay có ý tự tử …

– Giận hờn, oán thù, nói xấu, hại người khác..

– Vu oan cho người khác …

– Làm gương xấu …

– Trộm cắp … Gian lận … Lấy lời quá mức …

– Nhận hối lộ … Lấy của công … Làm hư hại tài sản chung …

– Không trả nợ, Không hoàn trả của lượm được

– Trả tiền công không xứng đáng …

– Trốn thuế …

– Tham lam … Mơ ước chiếm của người khác

– Nói dối … Lường gạt … Làm chứng gian …

– Tiết lộ điều phải giữ kín …

– Làm mất danh dự của người khác …

– Phá thai hoặc cộng tác vào việc phá thai …

– Ngoại tình …

– Có những hành động dâm ô với người khác .

* đối với bản thân:

– Không chăm lo sức khoẻ …

– Ăn chơi trụy lạc …

– Có những ý nghĩ và ước muốn không trong sạch, hoặc thủ dâm ……

– Không luyện tập và phát triển các đức tính tốt

c) Dựa vào Kinh 10 Giới Răn Thiên Chúa và 6 điều răn Hội Thánh (trang 11) để rà xét lại đời sống.

2) Ăn năn tội :

Sám hối là “đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm nữa” (DS 1676).

Có thể đọc kinh Thú nhận, hay kinh Ăn năn tội (trang 13).

3) Xưng tội :

Thú tội là nhận mình có tội, có trách nhiệm về tội đã phạm và sẵn sàng hoà giải. “Khi cố ý xưng hết tội nhớ được, người tín hữu trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Người tha thứ. Ai cố tình giấu tội, người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian linh mục. Vì nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương thì làm sao chữa được” (Trentô, DS 1680).

“Dù không bó buộc, Hội Thánh vẫn khuyên các tín hữu nên xưng các lỗi thường ngày (các tội nhẹ). Việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, giúp chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, sẵn sàng để Đức Kitô chữa lành và tiến tới trong đời sống theo Thánh Thần” (GLHTCG 1458).

Khi vào tòa giải tội có thể nói như sau:

Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

“Thưa cha, con xưng tội cách đây … (mấy tuần hay mấy tháng, mấy năm), mọi việc con đã làm, bây giờ con muốn xưng thú tội lỗi của mình.

-Thưa cha, trong đời sống tương quan với Chúa, con có … lần.

-Trong đời sống bổn phận với mọi người, con đã … lần. …

-Trong bổn phận đối với bản thân, con có …

* Thưa cha, con đã xưng xong. (và con muốn xưng cả những tội quên sót, xin cha dùng quyền của Hội Thánh mà tha tội cho con.)”

4) Nghe lời xá giải :

Sau khi nghe lời thú tội, linh mục sẽ hướng dẫn và khuyên giải, ra việc đền tội và đọc lời tha tội :

“Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an, vậy cha tha tội cho con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Hối nhân thưa: AMEN.

Linh Mục: Chúc (con) ra về bằng an!

Hối nhân thưa: Cám ơn cha. Hoặc: Tạ ơn Chúa.

5) Đền tội :

Sau khi ra khỏi toà giải tội, hối nhân đọc những Kinh hoặc làm những việc mà cha giải tội đã chỉ bảo, làm lúc đó hay để lúc khác. Việc đền tội chỉ có tính sám hối và tạ ơn, và quan trọng là quyết tâm chừa cải hoặc làm một điều gì đó cho thật tốt. Riêng về những tội phạm đến sự công bằng, dù đã được tha song còn đòi buộc chúng ta phải đền bù thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần. Cuối cùng nên đọc Kinh Lạy Cha trong tâm tình giao hoà với Thiên Chúa.

Tóm lại, dấu chỉ hữu hình của bí tích Hoà Giải là việc sám hối và lời tha tội. Việc sám hối biểu lộ qua các trình tự : xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội.

HDDM.