February 7, 2023

Người ta có thể xin Lễ để cầu nguyện cho người còn sống và cho chính mình, Thánh Leonard Maurice khuyên người ta dâng Thánh Lễ cầu cho mình khi còn sống, tốt hơn là sau khi qua đời, bởi những lý do sau đây :

1/Dâng Lễ khi còn sống, chính mình được tham dự để xin ơn phúc.

2/Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu là kẻ có tội, hi vọng sẽ được Lòng Chúa Thương Xót ban ơn ăn năn xưng thú đền bù, dù mình không đáng. Chết rồi và đã xuống hỏa ngục, thì không còn cách nào cứu vãn nữa, dù có dâng cả ngàn Lễ cũng không đổi được số phận đời đời

3/Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống để xin ơn chết lành, sẽ được Chúa phù hộ trong giờ chết, nhờ ơn phúc Thánh Lễ.

4/Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và nếu có phải vào luyện ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút vắn hơn. Chết rồi mới được dâng Lễ cầu cho, thì linh hồn đã phải đợi chờ khốn khổ.

5/Dâng Lễ cầu cho chính mình khi còn sống, làm vinh danh Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ của cải. Chết rồi, tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu giúp ta, đâu họ có cảm thấy nỗi khổ sở nóng nảy của ta mà cứu giúp mau chóng.

6/Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa, thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt luyện ngục, vừa được công thưởng Thiên Đàng. Chết rồi mới xin, thì chỉ được tha phạt luyện ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên Đàng.

Cuối cùng, chúng ta nên biết rằng, một Thánh Lễ dâng cầu cho ta khi còn sống, được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều Thánh Lễ sau khi ta chết, bởi nếu ta làm mất lòng ai, mà xin lỗi ngay, thì dễ được tha hơn là chần chừ để phải xin lỗi và đền bù trước tòa án. Một lời bào chữa trước tòa án, tốn phí bao nhiêu tiền bạc rồi.

Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu qua Thánh Lễ, thì nợ nần chúng ta được tẩy xóa. Chờ đến trước tòa án Chúa mới xin đền, thì hình phạt lại nặng nề hơn.

Thánh Anselmo dạy:”Sốt sắng dâng một Thánh Lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời” (Charity P.226). Chính Chúa Giêsu dạy:”Hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm” (Ga 4,4). st

giaophanvinhlong