September 27, 2023

Ngày 15/8

Lc 1, 39-56

ĐỨC MARIA CẢ HỒN và XÁC LÊN TRỜI

Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã tuyên bố tín điều vô ngộ trong bửu sắc Munificentissimus Deus như sau: “ Chúng Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này : Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hòan tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời Hiển vinh cả Hồn lẫn xác”. Vâng, Mẹ Maria là người Nữ Tử Sion tuyệt hảo Thiên Chúa đã tuyển chọn Người làm Mẹ Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ những đặc ân cao quí nhất, nhân loại không ai được Ngài trao ban những ân huệ quí giá như vậy.

ƠN HỒN XÁC LÊN TRỜI : Đức Thánh Cha Piô XII khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Ngài không nói mông lung, nhưng Ngài đã tuyên tín điều này với tất cả niềm tin và đức tin này dựa trên những cơ sở chắc chắn như thế kỷ V. Người ta mừng kính lễ Mẹ Maria Hồn Xác lên Trời ở Syria, thế kỷ VI, giáo đoàn Giêrusalem đã mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời, cuối thế kỷ VIII, khắp Hội Thánh Tây Phương đã cử hành lễ này…Thánh Kinh cũng đã cung cấp các dữ kiện, các luận cứ về việc Đức Maria Hồn Xác lên Trời: “ Đức Maria là Hòm Bia của Chúa Kitô”, ngôn sứ Isaia đã viết :” Ta tôn vinh chỗ Ta đặt chân”( Is 60, 13 ), sách Khải Huyền cũng khẳng định:”Người Nữ trốn vào sa mạc, ở đó đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà”( Kh 12,6 )”. Giáo lý Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội đưa đến kết luận:” Không như mọi con cái của Evà, Đức Maria, Evà Mới, sẽ không phải chết về phần xác “. Niềm tin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cũng đưa Giáo Hội đến chỗ tin rằng Chúa Giêsu sẽ không để Mẹ Maria, Mẹ yêu quí của Người phải chịu cảnh hư nát vì sự chết. Sách Giáo lý Hội Thánh công giáo viết:” Việc Đức Trinh Nữ được lên Trời Hồn Xác là sự thông phần cá biệt vào cuộc phục sinh của Con Mẹ, và tiên báo cuộc phục sinh của các tín hữu”( số 966 ). Do đó, ta hiểu được rằng đặc ân Hồn Xác lên Trời của Đức Mẹ là một ơn huệ cao quí không một người nào ở trần thế được Thiên Chúa thưởng công như thế.

TẠI SAO MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI ?: Người Nữ trong sách Khải Huyền nói đến hôm nay là tiên trưng cho Đức Trinh Nữ Maria. Maria, ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời đã được Thiên Chúa giữ gìn, bảo toàn và tuyển chọn dành riêng cho Ngài. Nên, tâm hồn và thể xác của Mẹ luôn tinh trong, không vương chút tì ố, không mang trong mình vết tích của tội nhơ nguyên tổ. Mẹ đã được chọn giữa muôn người phụ nữ làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Đức Giêsu Kitô, do đó, Mẹ đã được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thân xác và tâm hồn của Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Con của Mẹ là Chúa Giêsu mà Mẹ cưu mang trong cung lòng là bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ sinh con mà vẫn trọn đời trinh khiết. Đây là đặc ân cao quí nhất chưa hề có người phụ nữ nào được ân phúc như Mẹ. Hình ảnh người Nữ mà thánh Gioan diễn tả:” Mình mặc áo mặt trời, chân đạp vầng trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao là hình ảnh của chính Mẹ Maria và Giáo Hội của Chúa Kitô “. Maria là hình ảnh vẹn toàn nhất của Giáo Hội ngày mai, là bình minh của Giáo Hội khải hoàn. Bài Magnificat trong Tin Mừng của thánh Luca 1, 39-56 là lời cảm tạ tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ để Maria cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho Mẹ Maria. Chính niềm tin tuyệt đối của Mẹ Maria vào Thiên Chúa đã khiến Maria trở nên vững mạnh và đáng được thế giới chúc tụng Mẹ muôn muôn ngàn đời. Sự tinh trắng, nguyện vẹn của thể xác và tâm hồn của Mẹ Maria đã khiến Mẹ được được đậc ân riêng biệt:” Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Sự vô tì tích của tâm hồn và thể xác Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc cho cả hồn lẫn xác của Mẹ sau khi trọn vẹn cuộc hành trình đức tin trần thế, được lên Trời hưởng vinh quang vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên Trời.

MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI CHÚNG TA ?: Sự kiện Đức Maria hồn xác lên Trời là một mầu nhiệm đức tin. Tín điều vô ngộ của Đức Thánh Cha Piô XII về Đức Mẹ cả Xác lẫn Hồn lên Trời cũng là mầu nhiệm của lòng tin. Việc Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời đã xẩy ra trong lịch sử nhân loại và lịch sử cứu rỗi. Nó là mầu nhiệm của đức tin. Nên, tín điều Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ mà Hội Thánh qua miệng Đức Giáo Hoàng công khai tuyên bố trên toà ngai thánh Phêrô đã minh định cho nhân loại, cho con người biết rằng:” Maria có liên hệ chặt chẽ với mỗi người chúng ta”. Nhờ sự trinh khiết, tinh ròng và vô tì tích cả hồn lẫn xác của Đức Trinh Nữ Maria, mọi người có lòng tin sẽ được hưởng nhờ đặc ân cứu độ của Thiên Chúa và tin vào sự giải thoát tội lỗi Thiên chúa dành cho Maria là ta tin vào chính Đức Kitô chết và sống lại. Maria đã lên Trời cả Hồn lẫn xác. Maria đã được diện đối diện với Thiên Chúa. Maria lên Trời là hình ảnh của Giáo Hội khải hoàn và là vinh quang của thập giá Đức Kitô, Con Mẹ. Tin vào thập giá sẽ được cứu độ. Vì thế, tin vào Đức Kitô đã giải thoát Mẹ khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Maria, cũng như cho Hội Thánh khải hoàn.

Mừng lễ Mẹ Maria hồn xác lên Trời, chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta cũng được lên Trời vinh hiển với Mẹ mai sau.

LỜI KINH CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA của ĐỨC THÁNH CHA PIÔ XII:

Ôi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ toàn thể nhân loại.

Với lòng tin sốt sắng, chúng con vững tin xác hồn Mẹ đã được vinh hiển lên trời, nơi đó, Mẹ được đặt làm Nữ Vương toàn thể cơ binh thiên thần và toàn thể các thánh. Chúng con xin hợp với các Ngài để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã siêu tôn Mẹ trên mọi thụ tạo, và chúng con xin dâng lên Mẹ lòng sùng kính sốt sắng và yêu mến…

Từ cõi trần gian đang lê bước lữ hành, chúng con được an tâm nhờ niềm tin vào cuộc phục sinh tương lai; chúng con nhìn lên mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ lôi kéo chúng con bằng sự dịu ngọt của giọng nói của Mẹ, để một ngày kia, sau cuộc lưu đầy này, Mẹ cho chúng con được nhìn thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ.

Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria Trọn Đời Đồng Trinh. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT