September 28, 2023

Hỏi: xin cha giải thích rõ thêm: nếu Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người rồi, thì không ai cần phải làm gì nữa mà vẫn được cứu rỗi phải không ?

Trả lời :
Trước hết cần nói thêm tội là gì. Nói chung, tội là điều trái nghịch nhiều hay ít, xúc phạm đến tinh thương, sự công bình và thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng trọn tốt trọn lành. Thí dụ, giết người là tội xúc phạm đến tình thương vô biên của Chúa.Vì tình thương này mà Chúa cấm giết người ( điều răn thứ năm).Lại nữa, tội phạm điều răn thứ sáu như gian dâm, ngoại tinh, mở nhà điếm để mua bán dâm, sản xuất, hay xem sách bào, phim ảnh dâm ô…những tội này xúc phạm đến sự thánh thiện, tốt lành của Chúa.
Do đó, muốn sống đẹp lòng Chúa và muốn được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên đàng, thì tuyệt đối phải xa tránh mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới làm cho con người phải xa cách Chúa là tình thương, công bình và thánh thiện.
Chúa Kitô là “ Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian.” ( Ga 1: 29) như Thánh Gioan Tẩy Giả đã tuyên xưng một ngày kia. Và đây chính là sứ mệnh của Chúa khi xuống trần gian làm Con Người để hy sinh “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28).
Như thế , nếu không có công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Giê su-Kitô, thì tuyệt đối không ai có thể làm được gì để đáng được cứu độ mà vào Nước trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha đầy lòng sót thương con cái loài người.
Nói khác đi, nếu Chúa Kitô không vui lòng “ gánh tội trần gian” đến nỗi phải chết nhục nhã trên thập giá năm xưa , thì toàn thể nhân loại vẫn chìm xâu trong hố giệt vong vì tội đã lỗi nghịch cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ nhưng gớm ghét mọi tội lỗi.
Nhưng Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại, và trở thành Đấng Bảo Trợ cho con người trước mặt Thiên Chúa Cha, như lời dạy của Thánh Gioan Tông Đồ, ( 1 Ga 2: 1). Điều này chỉ có nghĩa là nhờ sự vâng phục và hy sinh mạng sống mình, Chúa Kitô đã hòa giải con người với Chúa Cha và mở đường cho con người được cứu độ, vì “ nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” ( Gl 1: 20) .
Thật vậy, nếu không nhờ Chúa Kitô đổ máu và chết trên thập giá, thì tội của con người vẫn là trở ngại lớn nhất khiến con người mất hết mọi ơn nghĩa với Thiên Chúa và không có hy vọng gì được sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.

Nay con người có hy vọng được cứu rỗi, vì nhở có công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô .Tuy nhiên, vẫn phải nói là có hy vọng thôi, chứ chưa được bảo đảm 100% ngay bây giờ, không phải vì công nghiệp cứu chuộc của Chúa chưa đủ cho con người được cứu độ , mà vì con người còn có tự do để chọn Chúa và sống theo đường lối của Người, tức là công tác với ơn cứu độ của Chúa để xa tránh tội lỗi; hay khước từ Chúa và ơn cứu độ của Người để sống theo ý riêng mình, theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ để đối nghich cùng Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.
Nói rõ hơn nữa, công nghiệp cứu chuộc vô giá và quá đủ của Chúa Kitô, chỉ có ích cho những ai cậy nhờ vào công nghiệp này, thể hiện cụ thể qua quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi để sống cho Chúa , đối nghịch hoàn toàn với đường lối của thế gian do ma quỷ sắp đặt và giật dây. Nếu không có quyết tâm này thì công nghiệp và Danh Thánh Giê-su vẫn hoàn toàn vô ích cho ai khước từ Chúa để sống theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ , kẻ thù của Thiên Chúa và cũng là kẻ không muốn cho ai được cứu độ để vào Nước Trời là nơi quỷ Satan và bè lũ đã bị tống ra ngoài vì tội kiêu căng chống lại Thiên Chúa.
Mặt khác, vì tội là cản trở duy nhất cho con người đến gần Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô , nên khẩn thiết phải đoạn tuyệt với tội lỗi qua nỗ lực cá nhân nương nhờ ơn Chúa phù trợ. Do đó, không thể nghĩ sai lầm rằng đã có Chúa Kitô chết để đền tội thay cho con người rồi , nên cứ tự do sống buông thả theo đòi hỏi bất chính của bản năng, theo quyến rũ của thế gian với đầy rẫy gương xấu và dịp tội , và nhất là đầu hàng ma quỉ để phạm mọi giống tội và làm những sự dữ, như thực trạng của biết bao con người trên thế gian vô luân vô đạo hiện nay . Nghĩa là công nghiệp cứu chuộc của Chúa không phải là cái “ bảo hiểm nhân thọ” cho ai cứ tự do sống theo ý riêng của mình, bất cần quan tâm đến những đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ về một đời sống mà Thánh Phaolô đã dạy như sau:
“ Tôi sống , nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)
Đức Kitô sống trong ai thì người đó phải xa lìa mọi tội. Chính vì nguy cơ của tội lỗi mà Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy phải từ bỏ mọi tội lỗi . Cụ thể, sau khi tha tội cho một phụ nữ phạm tội ngoại tình và bị bọn biệt phái bắt đem đến xin Chúa cho ném đá, Chúa đã nói với chị kia như sau:
“ Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” ( Ga 8: 11)
Lại nữa, sau khi chữa lành cho môt người đã bị ốm đau suốt 38 năm, khi gặp lại anh này sau đó trong Đền Thờ, Chúa đã nói với anh như sau:
“ Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” ( Ga 5: 14)
Hơn thế nữa,Chúa còn nghiêm khắc đòi hỏi phải tránh dịp tội và gương xấu cho mình và cho người khác là điều kiện để được sống đời đời như sau:
“ Nếu tay ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt….” ( Mt 18: 8-9; Mc 9: 43)
Như thế đủ cho thấy là không thể lấy cớ Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người rồi, nên không ai cần phải quan tâm đến vấn đề tội nữa.
Chúa đã chết để tha tội cho con người : đúng . Nhưng Chúa không tiêu diệt hết moi tội lỗi trên trần gian và trong bản tính yếu đuối của con người, nên cơ hội phạm tội vẫn còn đó cho con người phải chiến đấu với nó để được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, hay bị loại bỏ vì vẫn cứ phạm tội, cứ lợi dụng lòng thương sót tha thứ của Chúa mà không tỏ thiện chí muốn hoán cải để bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 14:6)
Nghĩa là chỉ bước đi theo Chúa Kitô thì mới không bị lạc đường, lạc lối và chắc chắn sẽ dẫn đến sự sống muôn đời.Trái lại, không bước đi theo Chúa mà bước đi theo thế gian, theo ma quỷ để tìm những lợi lãi chóng qua ở đời này, nhất là tìm những thú vui vô luân vô đạo thì chắc chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, tức là không được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Trong viễn ảnh đó, Chúa Kitô, Đấng Bảo Trợ cho chúng ta trước Tòa Chúa Cha ở trên Trời cũng không thể làm gì hơn để biện hộ cho chúng ta được. Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa cũng không thể áp dụng cho những ai cứ ỷ lại vào tình thương của Thiên Chúa để không cộng tác với on Chúa mà xa tránh tội lỗi, sống theo đường lối của Chúa để được cứu độ.
Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô và Danh Thánh Chúa Cứu thế Giêsu chỉ có ích cho những ai cậy nhờ vào công nghiệp và Danh Thánh này để sống theo đường lối của Chúa hầu nhiên hậu được cứu độ như lòng Chúa mong muốn vì “ Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm 2 : 4)
Nhưng cho được đạt mục đích đó, con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu độ qua quyết tâm từ bỏ ma quỷ, là kẻ thù nguy hiểm nhất, mà Thánh Phê rô đã ví như “ sư tử đói rảo quanh tìm mồi cắn xé.” ( 1 Pr 5:8) nên luôn tìm mọi cách để biến con người thành thù địch của Thiên Chúa hầu làm nô lệ cho chúng, và mất hy vọng được cứu rỗi. Thực tế đủ chúng minh điều này :
Thử hỏi những kẻ đang giết người, bắt cóc, thủ tiêu, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em , chắt đầu con tin như bọn khủng bố ISIS đang làm ở Trung Đông, giết thai nhi để kiếm tiền , như bọn Planned Parenthood đã và đang làm ở MỸ, bọn buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi; hoặc bọn độc tài chính trị gian tham vơ vét tài sản của quốc gia để làm giầu cho cá nhân và tập đoàn cai trị, bóc lột , bất công và nhắm mắt bịt tai trước sự suy thoái trầm trọng về luân lý và đạo đức của xã hội, dửng dưng hay vô cảm ( numb, insensitive ) trước sự nghèo đói, bần cùng của quần chúng… thì làm sao tất cả bọn này có thể được cứu độ, nếu chúng không kịp từ bỏ những sự dữ và tội ác chúng đang làm để ăn năn sám hối xin tha thứ ?
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với một số người đến hỏi Chúa xem có phải mấy ngươi bị Tổng Trấn Phi-la-tô giết chết và 18 người khác bị thác Si-lô–ê đổ xuống đè chết là những người tội lỗi hơn người khác hay không .
Chúa đã trả lời họ như sau :
“ …Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu.Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”, ( Lc 13: 5)
Tại sao Chúa không nói : các ngươi đừng lo sợ gì, cứ an tâm làm gì tùy thích, vì đã có công nghệp cứu chuộc của ta bao che cho khỏi bị luận phạt. Cứ kêu danh Ta là được cứu độ !
Ngược lại, Chúa nói rất rõ như sau:
“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa ! Lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21)
Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa thực thi những gì Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đã dạy bảo ,và tuyền lại cho Giáo Hội ngày nay trách nhiệm dạy dỗ cho con cái mình sống để được cứu rỗi, căn cứ theo lời dạy sau đây của Chúa Kitô:
“ Ai nghe anh em là nghe Thầy ; ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”( Lc 10: 16).
Như thế rõ ràng cho thấy là nếu không nghe lời Chúa dạy bảo qua Giáo Hội, là Thân thể Nhiệm mầu của Chúa trên trần gian, tức là không cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa mà xa lánh tội lỗi, từ chối lời mời mọc của thế gian vô luân vô đạo, và cám dỗ tinh quái của ma quỉ, thì Chúa không thể cứu ai được, dù Người đã hy sinh chết một lần trên thập giá. Và công nghiệp cực trọng này đủ cho con người được cứu rỗi , nếu con người có thiện chí cộng tác với ơn Chúa để xa tránh mọi tội lỗi, mọi sự dữ mà Chúa chê ghét.
Tóm lại , công nghiệp và Danh Thánh Chúa cứu thế Giêsu là niềm vui và hy vọng cứu rỗi của mọi người chúng ta. Nhưng muốn được hưởng công nghiệp ấy, thì phải từ bỏ ma quỉ và đoạn tuyệt với tội lỗi. Nếu không thì công nghiệp ấy vẫn hoàn toàn vô ích cho những ai cứ đi hàng hai là nửa tin yêu Chúa, nửa muốn sống theo thế gian, chiều theo những khuynh hướng xấu của bản năng và thỏa hiệp với ma quỷ để đối nghịch với Thiên Chúa, khiến làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.
Những ai sống như vậy, hay mở tai nghe lời cảnh cáo nghiêm khắc sau đây của Chúa Kitô trong Sách Khải Huyền:
“ Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16).
Chúa cũng nói : “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8:
Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi được đặt ra.Amen.
LM.Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn