Day: November 24, 2021

Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người

Thứ Năm, Lễ TẠ ƠN – HOA KỲ – THANKSGIVING MASS – 25/11/21 BÀI ĐỌC I:   Hc 50, 24-26 (Hl 22-24) “Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”. Trích sách Huấn Ca. Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ…

Chứng tá của phó tế vừa khiếm thính vừa khiếm thị Peter Hepp

Một người vừa bị điếc vừa bị khiếm thị có thể trở thành phó tế trong Giáo hội Công giáo được không? Có lẽ nhiều người trả lời rằng điều này là không thể, nhưng câu chuyện của phó tế Peter Hepp chứng minh điều ngược lại. Ngọc Yến – Vatican News Khi bạn khám…

Cuộc hành hương từ Sydney đến Bruxelles của thầy Jack Mardesic

Thầy Jack Mardesic, người Úc, tu sĩ dòng Phanxicô đã sống và thực hành việc loan báo Tin Mừng theo cách triệt để. Thầy thường xuyên rảo khắp châu Âu để đồng hành và chia sẻ với người di cư. Ngọc Yến – Vatican News Trong thời gian này, thầy Jack Mardesic, người Úc, tu…