January 30, 2023

BAO PHEN ĐỨC MẸ ĐÃ QUỲ DÂNG LÊN MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU CON MẸ ĐỂ KHẨN CẦU CHÚA CHA NGƯNG PHÉP CÔNG THẲNG VỚI NHÂN LOẠI

Chứng từ thứ hai nêu bật danh hiệu Đức MARIA ”Mẹ Lòng Thương Xót Chúa”. Chứng từ qua thị kiến của nữ chân phước Anna Maria Taigi – nhũ danh Anna MariaGiannetti – người Ý. Bà chào đời năm 1769 tại Siena và qua đời năm 1837 tại thủ đô Roma. Bà lập gia đình và có 7 người con. Năm 1808 bà gia nhập dòng ba Chúa Ba Ngôi. Bà được Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XV (1914-1922) tôn phong chân phước vào ngày 30-5-1920.

Trong một thị kiến kinh hoàng, nữ chân phước Anna Maria Taigi trông thấy thế giới chìm sâu trong bùn nhơ tội lỗi và hiểu rằng THIÊN CHÚA sắp ra tay công thẳng trừng phạt thế gian xấu xa ghê tởm. Tất cả xem ra bị kết án và hình phạt THIÊN CHÚA như sẵn sàng giáng xuống toàn thể nhân loại bất trung thất tín. Bỗng chốc vang lên tiếng kêu khẩn nài từ mẫu của Đức MARIA, Nữ Trung Gian hoàn vũ và là Người Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa.

Ảnh cùng dòng

Đứng dưới chân Thánh Giá, Đức Mẹ MARIA giơ đôi tay hướng về THIÊN CHÚA CHA, dâng lên Ngài: Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Mẹ, đã đổ ra để cứu chuộc loài người. Chính tiếng kêu khẩn nài, đôi bàn tay van xin và Máu Châu Báu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã ngăn chặn được phép công thẳng và kích động được lòng Thương Xót của THIÊN CHÚA. Thêm một lần nữa, THIÊN CHÚA tỏ lượng từ bi của Ngài đối với toàn thể nhân loại tội lỗi.

Không biết bao nhiêu lần Đức Mẹ đã cứu nhân loại thoát khỏi cảnh trừng phạt kinh hoàng của THIÊN CHÚA Công Minh! Con số này chúng ta chỉ biết được khi ở thế giới bên kia.

Nữ chân phước Anna Maria Taigi quả quyết:
– Quyền lực từ ái của Đức Mẹ MARIA thật vô bờ, vượt hẳn ngoài mức đo lường của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Người Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa. Đức Mẹ MARIA sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ người con nào kêu cầu cùng Mẹ, van xin Mẹ ra tay bênh đ trước tòa THIÊN CHÚA Chí Công.

… Lạy Đức Mẹ La-Vang

Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ.

Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng Mẹ vậy. AMEN.

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2012 – 30 Giugno 2012, Anno VI/B, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 397-398 / 295)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt