Day: November 9, 2021

10 Mưu Chước Nguy Hiểm Nhất của Ma Quỷ

Lời cảnh cáo của một vị linh mục về 10 Mưu Chước Nguy Hiểm Nhất của Ma Quỷ by Fr. Dwight Longenecker – Đừng rơi vào những cạm bẩy này! Ryan Hickox, Flickr Bài này xuất hiện lần đầu trên blog của linh mục Fr. Dwight Longenecker’s blog “Standing on My Head,” và được phép in lại. Hãy…

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này

Thứ Tư, Tuần 32 Thường Niên, Năm I – 10/11/21 Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh nhân sinh tại Ê-tru-ri-a. Năm 440, người làm giáo hoàng. Với tầm nhìn xa trông rộng và nghị lực phi thường, người đã đương đầu với nguy cơ xâm lăng của dân man…

Lòng Kiên Nhẫn

Kiên nhẫn phát sinh từ nền tảng bản tính hữu thể người, cụ thể, một người vừa được phú bẩm là một tinh thần và đồng thời là một chủ thể lệ thuộc giới hạn thời gian.  Vừa khi chủ đề ‘kiên nhẫn’ được đề cập, người ta được nhắc nhớ ngay một trong các ngôn từ khai…