Day: October 10, 2021

Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai, Tuần 28 Thường Niên, Năm 1 – 11/10/21 Bài Ðọc I: Rm 1, 1-7 “Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”. Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Phaolô, tôi tớ Chúa…

Đóng góp xây dựng nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót

Barling, AR ngày 8 tháng 10, 2021  XIN CHUNG SỨC THÀNH LẬP NHÀ NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT     Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tôn phong hiển thánh cho Sr. Faustina ngày 30 tháng 4, 2000. Thánh Faustina, tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót, nói với cha Soppocco :  Ý muốn của Chúa là thành lập dòng nam , dòng…