May 28, 2023
LISTING OF  DISBURSEMENTS  – DIVINE MERCY ASSOCIATION                   HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Ở USA          Danh Sách giúp bác ái và ơn gọi Lm tu sĩ LCTX ở VN, USA, Ý                       
Year 2021Amount
Divine Mercy to the hungers in Diocese SGVN / Cứu trợ GP Saigon$1,500
Divine Mercy Vocations VN / Giup ơn goi LCTX tai VN $1,000
Divine Mercy Vocations USA / Giup ơn goi LCTX tai USA $2,000
Brothers of Merciful Jesus Italy / Giup Lm tu si Dong LCTX tai Y $1,000

Danh Sách Qui Vi góp với Hội LCTX để giúp bác ái, ơn gọi và nhu cầu LCTX:

GroupSo TTDIVINE MERCY ASSOCIATION YR.2021 Contributions
CamTu27Ha GiaCuong & Cam Tu$200
CamTu25Anna Maria NguyenKim Chuyen$100
CamTu14HoRosa Dao$100
CgHuong61Phero Maria Nguyen HungCuong$50
CgHuong62Matta Maria Ngo ThuyHuong$50
Dao5Nguyen  H.Đào Maria$100
Dao6Dang T.Hằng /Anna Maria$100
Dao12NguyenMary Bich$100
Dao73Nguyen Ana MariaThuy Dung$100
Dao74Tran MariaBich-Nhan$100
Hường28Mr.Mrs. PhamHường$100
Lucy71Pham ThanhLucy$100
Lucy72Phạm IneMinh$100
NhuMai13Therese NguyễnNhư Mai$100
NhuMai63M. Antoinette NguyenHan$50
NhuMai64Agnes NguyenHien$50
NhuMai65Phero Nguyen DucLuận$50
NhuMai66Matta Nguyen ThiVinh$50
NhuMai67Maria Goretti TranAngie$50
Phuong1Nguyen DatPhuong$300
Phuong4Nguyen ThiLong Maria$100
QLan2Nguyen  TuQúy / Joseph$100
QLan3M. Nguyen  Lan & An$100
QLan7Ninh TheCam /Anton$100
QLan8Nguyen ThiBo Maria$100
QLan9Nguyen Kim-Thoa/Teresa$100
QLan10Phan T.Thu-Huong/Lucia$100
QLan17Tran N.NgocHuong Giuse$30
QLan68Dr Jacob Linh Huynh&Mary Xuan Vo$1,000
QLan70PhanAnthony /Loan$300
RevPetQ29Matta Tran LanChi$100
RevPetQ30Giuse Huỳnh Viết   Sơn  $100
RevPetQ31Teresa  HuỳnhPhương$100
RevPetQ32Rev.Joseph Nguyễn NgọcDũng$100
RevPetQ33Maria Nguyễn KimThúy$100
RevPetQ35 Martha Lê Thị ThanhTrà &AnphongPhuoc$100
RevPetQ41Maria Theresa  Mai T.Kim Hoa$100
RevPetQ46Maria Nguyễn ThịSoan, Tien&Mui$200
RevPetQ47Maria Nguyễn ThịNăm$100
RevPetQ49Anna Maria  Ai KnightPhuong$100
RevPetQ51Maria Trương  ThịQuang$100
RevPetQ52Anna Phạm ThúyAn$100
RevPetQ76Madaleina Nguyen T.Phuoc$100
ThLngan11Nguyen T.Ngan / Maria$100
ThLngan15Vu ThiThao / Maria$50
ThLngan16PhungThuy Phuong$30
ThLngan18Phan XuanTrang / Anna$100
ThLngan19Tran KevinChung&Huyen Phm$150
ThLngan20PhanPhuong$100
ThLngan21HahnKim$100
ThLngan22TranDung$100
ThLngan23DoLan Maria$50
ThLngan69Tran ThiNhuan/Maria Jenny$200
ThLngan75LeMichelle Uyen$100
Tuyet24PhamHuynh Mai /Maria$30
Tuyet26Anna NguyenMinh Tuyet$50
Tuyet58Maria Teresa Nguyen TMen$40
Tuyet59Maria Dang ThiHoa$30
Tuyet60Daminh NguyenDanny$30