Day: September 18, 2021

4 cái bẫy ma quỷ thường bày ra cho chúng ta khi cầu nguyện

Những trò gạt gẫm của ma quỷ rất phổ biến: khi cầu nguyện, tất cả mọi người, cách nào đó luôn gặp phải điều này. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích để tránh những cái bẫy của ma quỷ khi cầu nguyện trong bình an.Tên cám dỗ làm mọi thứ để ngăn…

Các linh mục không phải là siêu anh hùng

Tất cả chúng ta đều cảm thấy sức ép nặng nề của những kỳ vọng bất công. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được mong đợi để trở thành những siêu anh hùng – gánh vác rất nhiều trách nhiệm và căng thẳng, làm tất cả những việc đó…

Ích lợi của việc xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và cho mình

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến” (Lời tung hô sau tryền phép). Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại và…

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 19/09/21 Bài Ðọc I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan (Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà…

Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái

Thứ Bảy, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN– 18/09/21 BÀI ÐỌC I:  1 Tm 6, 13-16 “Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn…