February 2, 2023
Ảnh cùng dòng

Linh mục giúp xứ Ars kể: “Có một lần cha Gioan bắt những trẻ mồ côi cầu xin với Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Batixita một tuần chín ngày, và dặn chúng cầu nguyện thật sốt sắng vì có việc quan trọng và cần lắm nhưng cha không nói đó là việc gì.
Đến giữa tuần, cha bảo tôi:

 • Kỳ này tôi buồn lắm vì nợ sáu nghìn quan tiền, nay hết hạn tôi phải trả ngay mà không còn đồng nào.
  Tôi thưa rằng:
 • Xin cha hãy trông cậy và cầu xin Chúa, chắc Người sẽ lo liệu cho cha.
  Quá trưa hôm ấy, cha vui vẻ đến thăm tôi và kể:
 • Tôi tìm được nhiều tiền nên đã trả hết nợ mà hãy còn dư.
  Tôi hỏi:
 • Thưa cha, cha tìm số tiền ấy ở đâu, xin cha dạy con làm phép lạ như cha.
  Cha Gioan yên lặng một lúc rồi nghiêm giọng nói:
 • “Không có sự gì phá được chước ma quỷ và mở lòng Chúa ban những điều ta cầu xin cho bằng ăn chay hãm mình, thức đêm cầu nguyện.
  Ngày xưa khi có một mình tôi coi sóc xứ Ars, chưa có linh mục nào giúp tôi và tôi còn khỏe thì tôi ăn chay, hãm mình, thức đêm nhiều lắm, nên tôi cầu xin điều gì thì được điều ấy.
  Nhưng bây giờ tôi già nua yếu đuối, không nhịn đói được như trước nữa, bây giờ tôi nhịn đói thì mệt mỏi, nhọc nhằn nói không ra tiếng”. “
  Theo lời ấy, ta biết cách cha Gioan kiếm tiền và những điều khác mà cha muốn xin. Đó là bởi cha cầu nguyện, hãm mình, ăn chay đền tội, cha cậy nhờ người khác cầu nguyện và chính cha cầu nguyện suốt ngày thâu đêm nữa.
  ST Thiên Chúa Ba Ngôi