February 2, 2023

Đôi khi chúng ta ngạc nhiên vì chính Satan lại khuyến khích chúng ta quan tâm người khác. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó không có ý ngay lành, nó làm vậy để chúng ta tưởng mình tốt lành, và rồi chúng ta kiêu ngạo, thế là chúng ta “sập bẫy” của nó vì thực sự nó chỉ muốn kéo chúng ta xa rời việc bác ái hằng ngày. Ma quỷ rất xảo quyệt, nhìn bề ngoài có vẻ tốt lành, nhưng bên trong đầy mưu mô!

Hằng năm, chúng ta thường có một vài lần tĩnh tâm và nghe giảng – đặc biệt vào dịp Mùa Chay. Đó là việc đạo đức tốt lành để dọn lòng đón mừng Chúa phục sinh. Chúng ta cũng thường có những việc bác ái như làm từ thiện, chia sẻ vật chất với người nghèo, thăm bệnh nhân,… thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn có ác cảm với người hàng xóm hoặc một người nào đó. Chúng ta có thể trắc ẩn với người xa lạ, nhưng lại không xót thương người lân cận. Chúng ta chăm chú cầu nguyện và đi Đàng Thánh Giá, nhưng chúng ta không mủi lòng khi thấy người kém may mắn hơn mình. Đó là ảo tưởng, và chắc chắn Chúa không muốn kiểu bác ái như vậy!

Có những người bỏ hằng chục triệu cho viện mồ côi, nhà dững lão, nhà hưu dưỡng,… nhưng không cho người thân bất cứ thứ gì, trong khi hoàn cảnh của người này rất khó khăn. Hành động đó có là bác ái thật? Hay chỉ là “bác ái nhãn hiệu”, giống như chúng ta treo tấm biển lớn để mọi người thấy rõ mà khen mình tốt lành? Có vẻ như đó là “bác ái tưởng tượng”, nói theo thuật ngữ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể gọi đó là “bác ái đám mây”.

Ảnh cùng dòng

Công việc thương xót rất cụ thể. Thương người có mười bốn mối. Bảy điều liên quan tinh thần, bảy điều liên quan thể lý. Chúa Giêsu rất cụ thể, chạnh lòng thương và thể hiện ngay. Bảy điều liên quan thể lý rất rạch ròi:

 1. Cho kẻ đói ăn.
 2. Cho kẻ khát uống.
 3. Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
 4. Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
 5. Cho khách đỗ nhà.
 6. Chuộc kẻ làm tôi.
 7. Chôn xác kẻ chết.

Đọc thì dễ. Chắc hẳn ai cũng thuộc lòng. Nhưng làm thì không dễ chút nào. Bác ái quan trọng lắm, vì Chúa Giêsu không xét tội gì khác ngoài tội lỗi đức ái.

Kinh Thánh cho biết chi tiết về cuộc Phán Xét chung: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng:

 • “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”.
  Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng:
 • “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”.
  Đức Vua sẽ đáp lại rằng:
 • “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
  Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng:
 • “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”.
  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng:
 • “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?”.
  Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng:
 • “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”.
  Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời (Mt 25:31-46).

Chân phước Mẹ Teresa Calcutta nói:

 • “Chúng ta đừng bằng lòng với việc cho người ta tiền. Tiền không là tất cả, tiền có thể kiếm được, nhưng người ta cần tình thương. Hãy thể hiện tình thương ở nơi nào bạn đến. Chúng ta hãy gây quỹ yêu thương, quỹ tử tế, quỹ thấu hiểu, quỹ hòa bình. Tiền sẽ có nếu chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước.
  Hãy chạm đến người hấp hối, người nghèo, người cô đơn và người bị ruồng bỏ, tùy theo ân sủng mà chúng ta lãnh nhận. Đừng mắc cở hoặc đắn đó chi cả!”.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin tạo cho chúng con trái tim mới, đầy ắp máu thương xót!

TRẦM THIÊN THU