Day: August 22, 2021

Mưu ma chước quỷ

Đôi khi chúng ta ngạc nhiên vì chính Satan lại khuyến khích chúng ta quan tâm người khác. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó không có ý ngay lành, nó làm vậy để chúng ta tưởng mình tốt lành, và rồi chúng ta kiêu ngạo, thế là chúng ta “sập bẫy” của nó vì…

Có nên đưa người già vào nhà dưỡng lão?

Con thấy Phương Tây con cái gửi cha mẹ già vào nhà dưỡng lão là chuyện bình thường. Tuy nhiên đạo hiếu Á Đông dường như không cho phép. Không biết quan điểm của Giáo Hội Công giáo như thế nào về điều này? Chia sẻ: Câu hỏi của bạn thực sự là mối bận…

Người ăn mày – Câu chuyện về lòng bác ái

Victor sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Anh.. Cha mẹ của cậu đều dựa vào làm thuê để sinh sống. Mặc dù họ sống trong nghèo khó, nhưng mọi thành viên đều không vì vậy mà đánh mất đi sự chính trực, lòng lương thiện và nhân ái.Khi còn bé, Victor…

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù

Thứ Hai, TUẦN 21 TN – 23/08/21 BÀI ĐỌC I: 1 Tx 1, 1-5. 8b-10 “Anh em đã từ bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, để trông đợi Con của Người, Đấng mà Người cho sống lại”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Phaolô, Silvanô…