Day: August 17, 2021

Phải Kính Cẩn Lên Rước Lễ

Chúa kêu mời Ôi Chúa Giêsu, chân lý bất hủ! Những lời trên đây, dầu không phát ra cùng một lúc, không thuật lại cùng một nơi, nhưng tất cả đều là lời Chúa. Mà vì xuất phát từ miệng Chúa nên là lời chân thực, con phải thành tín lĩnh nhận và biết ơn.…

Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng

Thứ Tư, Tuần 20 Thường Niên, Năm 1 – 18/08/21 BÀI ĐỌC I:   Tl  9, 6-15 “Đang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói:  ‘Xin cho một vua cai trị chúng tôi’”. Trích sách Thủ Lãnh. Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ họp…

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời

Thứ Ba, TUẦN 20 TN – 17 /08/21 Bài Ðọc I: Tl 6, 11-24a “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc…