Day: August 11, 2021

Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Thứ Năm, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 12/08/21 BÀI ÐỌC I: Gs 3, 7-10a. 11. 13-17 “Hòm giao ước của Thiên Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay Ta sẽ bắt đầu tôn ngươi lên trước mặt…

Điều Chúa hỏi trước tòa phán xét

Trong dịp kinh lý nhà, Thánh Camillo rảo qua đường phố thấy một thanh niên cùi hủi nằm vất vưởng mà không ai chăm sóc. Ngài cúi xuống, hôn lên các ung nhọt hôi thối rồi âu yếm mang anh ta về nhà.Cô gái quét đường nhìn thấy cảnh đó, cảm động chảy nước mắt.…