January 30, 2023

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng cho biết: “Nước Thiên Chúa giống như người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”. Đây là dụ ngôn về hạt giống. Đây cũng là một trong những dụ ngôn lạc quan nhất mà chỉ một mình thánh sử Marcô ghi lại.

Sau khi được gieo, dù người gieo có quan tâm hay không, hạt vẫn nảy mầm và phát triển. Hạt giống và đất có mối quan hệ vừa chặt chẽ, vừa năng động: đất cho hạt môi trường để tồn tại và sinh sôi. Hạt cho thấy lợi tức của đất. Sự sống và sự phát triển của hạt là thành quả của sự kết hợp đất – hạt giống.

Nghĩa ẩn trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy cho ta hiểu: chính Chúa là người gieo giống, lời Chúa dạy là hạt giống và mỗi chúng ta hay trần gian nói chung là những mãnh đất. Hạt giống lời Chúa đã gieo. Không nhiều thì ít, không cách này thì cách khác, hạt giống lời Chúa vẫn sinh sôi, vẫn có kết quả.

Dụ ngôn, vì thế, mang viễn ảnh hy vọng, tin tưởng và lạc quan. Chúa cho thấy, bất chấp nghịch cảnh nào, Chúa vẫn thành công khi lời Chúa đã gieo vãi. Dù thế gian còn đó nhiều góc khuất, nhưng không phải mọi tâm hồn con người đều không thể uốn nắn, không phải ai cũng cứng lòng khó thay đổi đời sống.

Thơ: Người gieo giống

Quả thật, Chúa không phí thời gian để loan truyền hạt giống Nước Trời – hạt giống của tình yêu cứu độ, của hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi chính nhờ lắng nghe, ấp ủ và khao khát sống lời Chúa ngày càng mãnh liệt, mà nhiều anh chị em trong Hội Thánh dám xả thân, dám sống, dám chết cho Tin Mừng Nước Trời, cho ơn cứu độ của mọi linh hồn.

Dù lịch sử Hội Thánh đã và vẫn đang trải qua biết bao nhiêu giông bão cuồng nộ có thể do từng thời đại gây ra, hoặc do những tồn tại kéo dài, hoặc cục bộ hoặc diện rộng…, cả những thác ghềnh giữa lòng Hội Thánh trổi dậy hoặc từ ngoài tấn công vào, thì Hội Thánh vẫn không thiếu những người con quật cường cho Tin Mừng, cho hạt giống đức tin ngày một sinh sôi, ngày một phát triển và lan nhanh, bất chấp sự trả giá bằng hà hiếp, bằng lao tù, bằng khủng bố, bằng những đòn thù chí mạng, thậm chí bằng xương máu…

Tinh thần lạc quan của dụ ngôn còn chứng minh cách mạnh mẽ lời Chúa từng khẳng định: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55, 10-11).

Dù thực tế, lời Chúa gieo vào trần gian phải va vào bao nhiêu sức chống đối; đối đầu cùng mọi đố kỵ của kiêu ngạo, vô ơn xuất phát từ lòng người; phải vượt qua biết bao nhiêu loại tự mãn của những não trạng thực dụng, của sự vênh váo trong những chủ trương duy thực nghiệm…, thì  Lời Chúa không bao giờ quay trở lại nguồn gốc phát sinh ra nó mà không sinh hoa kết trái.

Niềm lạc quan của dụ ngôn càng thúc đẩy ta tin tưởng vào Đấng là tác giả của nó, Chúa Kitô, Chúa chúng ta và tin tưởng vào chính Đấng đã sai Ngài. Từ lòng tin ấy, giúp ta mỗi ngày một xác tín hơn, xác tín bền vững trọn đời mình: Nước Thiên Chúa mạnh mẽ vô song, không có bất cứ cái gì của trần gian có thể vượt thắng. Nước Thiên Chúa là nguyên lý luôn phát triển, luôn tiến đến vô cùng, rồi một ngày đạt tới kết quả viên mãn là chính Thiên Chúa.

Trần gian, nơi Thiên Chúa gieo hạt giống lời Ngài, không bao giờ tan biến, nhưng đi vào “trời mới đất mới”, để những ai trung thành làm mãnh đất tốt của lời Chúa, sẽ hưởng vinh quang trong Đấng vĩnh cửu mà mình đã chọn để theo.

Từng người hãy ý thức, bản thân là mãnh đất cho lời Chúa phát triển, nhưng cũng là người gieo hạt giống theo gương Chúa Kitô. Bởi theo gương Chúa, như các nhà truyền giáo, ta chia sẻ cuộc sống của mình cho anh chị em. Đó là yêu thương mọi người, và yêu thương đến cùng (x. Ga 13,11), yêu thương đến nỗi chấp nhận hy sinh tính mạng cho người mình yêu (x. Ga 15,13).

Hãy nhớ, dù không được sai đi giải quyết vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị… nhưng không vì thế mà Kitô hữu đứng ngoài các vấn đề ấy. Chúa Giêsu loan Tin Mừng bằng lời và cả hành động. Chúa “cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy” (Lc 7,22).

Sống tinh thần của hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn mình, Kitô hữu tiếp nối bước chân của Chúa làm phát sinh nhiều hạt giống khác bằng đời sống bác ái nơi mọi tâm hồn anh chị em xung quanh.

Điều cần ghi nhớ luôn luôn là: Bản thân ta cứ gieo lời Chúa mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, đừng trông chờ kết quả. Hãy cứ gieo bằng tất cả nhiệt huyết, không ngưng nghỉ, không mệt mỏi. Kết quả cuối cùng có như thế nào là do Chúa. Hãy gieo trong niềm lạc quan sung sướng, bởi người gieo dù ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG