Day: June 15, 2021

Gieo trong niềm lạc quan

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng cho biết: “Nước Thiên Chúa giống như người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”. Đây là dụ ngôn về hạt giống. Đây…

Cách Thức Nghe Lời Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Cách Thức Nghe Lời Chúa Tiếng Chúa – Này con ! Hãy nghe lời Cha, những lời đầy êm dịu, những lời thắng vượt ngàn lần khoa học của tất cả mọi triết nhân và các nhà thông thái trên đời. “Lời Cha là Thần khí và là Sự sống” (Ga. 6,…

Làm cho chảy tràn tình yêu của Thánh Tâm

Chúa Giêsu, hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, đã làm nổi bật nơi chính cuộc đời và sự sống của Ngài tất cả nỗi yêu thương tràn đầy và tuyệt đối ấy. Từ những trang Tin Mừng, chúng ta không thể kể hết những lần Chúa tỏ tình yêu xót thương đối với con…

Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm I – 16/06/21 BÀI ĐỌC I:    2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều.…

Các ngươi hãy yêu thương thù địch

Thứ Ba, Tuần 11 Thường Niên, Năm I -15/06/21 BÀI ĐỌC I:    2 Cr 8, 1-9 “Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên…