Day: June 14, 2021

Ôi Mẹ Nhân Lành, xin Mẹ Chữa Con Khỏi Bệnh

Bà Miriam là tín hữu Công Giáo Ý cao lớn khoẻ mạnh, sống vào đầu thế kỷ XX. Tính tình bà thật cương nghị. Đức Tin Công Giáo của bà cũng thật vững chắc. Đặc biệt, bà có lòng kính mến Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Chuyện lạ là vào tuổi 46 bà vẫn…

Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong Chúa hãy nói “Lạy Chúa ! Xin Chúa nói vì tôi tớ Chúa đang nghe” (Reg. 3, 9) “Con là tôi tớ Chúa, xin ban cho con trí hiểu, để con hiểu tường tận giới răn Chúa” (Ps. 118, 125). “Chúa hãy làm cho lòng…