Day: May 17, 2021

Những ân xá cho việc dùng nước thánh

Giáo hội Công giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh. -Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá, nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước Thánh thì được 7 năm ân xá. -Khi làm phép có những linh mục thường dùng muối để làm…

Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 18/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến.…

Chống Cám Dỗ

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Chống Cám Dỗ Cám dỗ : Không ai thoát khỏi Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ. Vì thế Thánh Job nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”. Do đó, mỗi người chúng ta phải đề…

Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian

Thứ Hai, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 17/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi…