Day: May 10, 2021

Bằng lòng xuống hỏa ngục

BẰNG LÒNG XUỐNG HỎA NGỤC, ĐỂ GIA TÀI CHO CON CÁI XÀI. Có một phú hộ tên là Viali, ông giàu có nhờ cho vay nặng lãi. Ông bị ung nhọt, chất độc nhiễm vào xương tủy. Các bác sĩ đều bó tay hết thuốc chữa. Ông chỉ còn nằm chờ chết, đáng lẽ ông…

Bình An Và Tiến Bộ

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Bình An Và Tiến Bộ Tuyên chiến với thói hư Ta chỉ được bình an thực sự khi nào ta không bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta. Ai hay pha mình vào việc người, hoặc đi tìm bên…

Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con

Thứ Ba, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 11/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức…

Tổng kết các công tác từ thiện tháng 4-5 2021

TỔNG KẾT CÁC CÔNG TÁC TỪ THIỆN THÁNG 4 THÁNG 5, 2021 Jeff & Krativi Peterson                        $300.00 Nhóm LCTX Omaha, Nebraska           $810.00 Dì Châu, Oregon                                $200.00 Gđ. Thu Hằng                                      $200.00 Chị Hải  500.00+ Kim Đan 100.00+ Nghĩa 400.00 = $1,000.00 Chị Thanh Mai do chị Hải gởi $500.00 Mai Phương:                                                                $200.00 Đinh Cao:                                                                    $100.00 Ẩn Danh …