Day: May 2, 2021

Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

GƯƠNG CHÚA GIÊSUTránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo Tín thác nơi Chúa Không chi khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào. Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa. Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này.…