Month: April 2021

Ông ta không phải là con bác phó mộc sao

Thứ Bảy, Lễ THÁNH GIUSE THỢ – 01/05/21 BÀI ĐỌC I: St 1, 26 – 2, 3 “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ…

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống

Thứ Sáu, Tuần 4 Phục Sinh, Năm 1 – 30/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33 “Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư…

Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy

Thứ Năm, Tuần 4 Phục Sinh, Năm I – 29/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và…

Thánh Gioan Vianney

01-Thánh Gioan Vianney-Thời thơ ấu 02-Thánh Gioan Vianney – Gioan làm ruộng 03-Thanh-Gioan-Vianney-Trở-về-học-La-tinh. 04-Thánh Gioan Vianney – Nhận xứ Ars 05-Thanh-Gioan-Vianney-Sửa-nết-xấu-con-chiên. 06-Thanh-Gioan-Vianney-Những-phương-thế-để-con-chiên-bỏ-tính-khô-khan- 07-Thanh-Gioan-Vianney-Lập-Viện-cô-nhi. 08- Thánh Gioan Vianney – Những khốn khó xảy ra bởi ma quỉ 09-Thiên-Chúa-chữa-bệnh-cho-Cha-Gioan-Vianney. 10-Khuyên-bảo-kẻ-có-tội. 11-Giảng-giải-giáo-lý-những-điều-cần-thiết-để-được-cứu-rỗi. 12-Thánh-Gioan-giảng-dạy-cho-người-lớn. 13-Thanh-Gioan-Vianney-chua-benh-phan-hon. 14-Ơn-yên-ủi-và-lời-cầu-nguyện-xin-mạnh-thế-của-Thanh-Gioan-Vianney 15-Long-TinCayMen-cua-Cha-Gioan-Vianney. 16-Su-quang-dai-cua-Cha-Gioan-Vianney. 17-Su-ham-minh-phat-xac-nhin-nhuc-chiu-kho-On-biet-dieu-bi-an 18- Cha Thánh Gioan Vianney qua đời và tiến trình…

Ta là sự sáng đã đến thế gian

Thứ Tư, Tuần 4 Phục Sinh, Năm I – 28/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 – 13, 5a “Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng,…

Tôi và Cha Tôi là một

Thứ Ba, Tuần 4 Phục Sinh, Năm I – 27/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26 Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải sống tản mác, họ đi…

Ta là cửa chuồng chiên

Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh, Năm I – 26/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18“Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin rằng cả dân ngoại cũng…

Những người sống thánh đức giữa chúng ta

Theo niềm tin và cũng là thói quen trong Giáo hội, người tín hữu Công giáo chúng ta thường tôn kính các Vị đã được Giáo hội tuyên phong là Thánh như Thánh Phero, Thánh Giuse, Thánh Antôn, Thánh Vicentê, Thánh Terexa, các Thánh Tử Ðạo Việtnam… Và chúng ta cũng thường hay chạy đến…

Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên

CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH, NĂM B – 25/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin…

Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống

Thứ Bảy, Tuần 3 Phục Sinh, Năm 1 – 24/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính…