January 30, 2023

X: Lạy Chúa, xin mau phù trợ
Đ; Xin Chúa mau mau đến cứu giúp con.
(Kinh Sáng Danh)

 1. LỜI TIÊN TRI CỦA ÔNG SIMEON
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Trái Tim Dịu Hiền của Mẹ chịu nỗi đau đớn qua lời tiên tri của ông già thánh thiện Simeon.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua Trái Tim Sầu Bi của Mẹ, xin Mẹ nài xin Chúa ban cho con được ơn khiêm nhường và ơn kính sợ Thiên Chúa.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 2. CHẠY TRỐN SANG AI CẬP
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Mẹ chịu nỗi sợ hãi làm cho Trái Tim Mẹ đau đớn trong khi trốn chạy sang Ai Cập và trong lúc Thánh Gia tá túc ở đó.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua sự thương khó này, Trái Tim Mẹ Mẹ lo âu, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính quảng đại, đặc biệt đối với người nghèo và xin cầu cho con được ơn biết thương xót.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 3. LẠC CHÚA GIÊSU THƠ BÉ NƠI ĐỀN THÁNH
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Trái Tim Mẹ lo âu trong lúc lạc mất người con yêu dấu của Mẹ là Chúa Giêsu Thơ Bé.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, vì Trái Tim Mẹ buồn phiền, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính trong sạch và ơn Trí Tuệ.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 4. ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
  Lạy Đức Me Maria, Mẹ Sầu Bi con cảm thương Mẹ vì Trái Tim Mẹ đau đớn khi gặp Con Mẹ là Chúa Giêsu đang vác thánh giá.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, vì Trái Tim Mẹ quá đau đớn, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính kiên nhẫn và ơn Mạnh Mẽ.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 5. CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀ CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
  Lạy Đức Mẹ yêu dấu, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Mẹ chịu tử đạo vì Trái Tim Mẹ bị tra tấn khi chứng kiến sự hấp hối và tử nạn của Chúa Giêsu.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua sự thương khó này, xin Trái Tim tử đạo của Mẹ khẩn cầu cho con được đức tính biết kiềm chế và ơn đạo đức.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 6. ĐÓN XÁC CHÚA GIÊSU TỪ THÁNH GIÁ
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Mẹ chịu thống khổ nơi Trái Tim dịu hiền của Mẹ bởi lưỡi đòng đã mở rộng nương long của Chúa Giêsu và đâm thâu Thánh Tâm Ngài.
  Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua cơn đau đớn của Trái Tim Mẹ, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính yêu mến anh em và được ơn Hiểu Biết.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
 7. TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Mẹ buồn sầu trong linh hồn nên Trái Tim Mẹ như bị tan nát khi táng xác Chúa Giêsu.
  Đáp: Lạy Mẹ yêu dấu, qua sự đau đớn quá sức làm cho Trái Tim Mẹ nặng trĩu, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính hăng say và ơn Khôn Ngoan.
  Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng
  X: Lạy Đức Trinh Nữ Sầu Bi, xin cầu cho chúng con
  Đ: Đáng chịu lấy nhưng sự Chúa Kitô đã hứa
  CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con nài van Chúa vì Đức Mẹ Maria và linh hồn hồn Mẹ bị đâm thâu bởi lưỡi gươm đau khổ trong Giờ Tử Nạn của Chúa nên Mẹ là Trạng Sư trước Tòa Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng ngự trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng. Amen.
  Đọc 3 Kinh Kính Mừng để vinh danh những dòng lệ của Đức Mẹ Maria.
  Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, Mẹ của các tín hữu, cầu cho chúng con.
  AMEN.