February 6, 2023

Hỏi: Trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói với ông già Nicôđêmô: “Thật tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi thần khí” (Ga 3:5)

Như vậy có nghĩa là phải rửa tội thì mới được vào Thiên Đàng? Vậy những ai chết mà không được rửa tội thì số phận đời đời ra sao?

Trả lời: Đúng, khi nói với ông già Nicôđêmô như trên, Chúa Giêsu đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của bí tích Rửa tội (baptism) cho phần rỗi của con người. Lý do là tội nguyên tổ (original sin) của Adam và Eva đã cắt đứt mọi thân tình giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế Chúa Giêsu đã đến trần gian để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại khỏi phạt và chết đời đời vì tội lỗi. Chúa đã cứu chuộc bằng chính cái chết của Người trên thập giá cách nay trên 2000 năm. Và Chúa đã thiết lập bí tích rửa tội để tái sinh con người trong sự sống mới như điều kiện tiên quyết để được cứu rỗi. Đó là lý do tại sao Chúa đã nói: “ai tin và chiụ phép rửa thì được cứu độ, ai không tin thì sẽ bị luận phạt.” (Mc 16,16).

Tuy nhiên, ai cũng biết Chúa Giêsu mới xuống trần gian hơn 2000 năm, trong khi nhân loại đã có mặt trên trái đất này không biết là bao nhiêu triệu năm rồi. Nghĩa là có biết bao triệu triệu con người đã sinh ra và đã chết đi trước khi Chúa Giêsu sinh ra và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Như vậy, những người này không biết Chúa Kitô và không được chiụ phép rửa thì hoàn toàn không phải lỗi của họ, vì chưa có ai rao giảng và làm phép rửa cho họ khi ấy. Do đó, Chúa không thể bất công với những người này để lên án họ về tội không tin và không chịu phép rửa được. Vậy Chúa cứu họ bằng cách nào?

Đây là nền tảng kinh thánh và giáo lý của Giáo Hội:

a) “Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4)

b) “Ngoài Chúa Kitô ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào Danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12)

Như thế có nghĩa là tất cả những ai đã sinh ra trước và sau Chúa Kitô đều phải nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa để được sống đời đời. Và đó là ước muốn của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên và cứu chuộc con người trong Chúa Giêsu-Kitô. Riêng đối với những người không được biết Chúa và chết không được rửa tội thì Giáo Hội dạy như sau:

Những người không biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa không vì lỗi của họ, nhưng họ vẫn tìm kiếm Chúa với lòng thành và được thúc đẩy bởi ơn sủng, cố gắng hành động để thi hành Ý Chúa theo tiếng nói của lương tâm, thì họ cũng có thể được cứu rỗi đời đời.” (x. Sách Giáo Lý Công Giáo, số 847).

Nói rõ hơn, những ai đã sinh ra và chết trước Chúa Kitô, cũng như sinh sau mà không có cơ hội được biết Chúa và Phúc Âm của Người, nhưng đã cố gắng sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm thì họ vẫn có thể được hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, dù họ không biết Chúa và không chiụ phép rửa tội. Đây hoàn toàn không phải lỗi của họ nên Chúa không thể bất công mà phán đoán họ về lỗi này được.

Ngược lại, những người đã biết Chúa, đã chịu phép rửa tội nhưng sau đó lại không sống và thực hành đức tin như Chúa đòi hỏi thì vẫn không được cứu độ như Chúa Giêsu đã phán dạy các môn đệ xưa kia: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi (Mt 7:21).

Thi hành ý muốn của Cha trên trời có nghĩa là thực thi hai giới luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người cũng như quyết tâm xa lánh tội lỗi vì tội là cản trở duy nhất cho con người muốn sống thân tình với Chúa và muốn được cưú rỗi.

Tóm lại, những người không biết Chúa và không chịu phép rửa tội vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ đã sống tốt lành theo sự hướng dẫn của lương tâm thì họ vẫn có thể được hưởng ơn cứu độ của Chúa Kitô. Ngược lại, những người đã biết Chúa nhưng sống nghịch với lương tâm, nghĩa là không thực thi những giới răn của Chúa cho đến chết, thì rửa tội rồi cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn như vậy.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn