Day: March 15, 2021

Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Chay – 16/03/21 Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12 Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai,thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa,…

Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

Ngày 15/03/2021 Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, bác bỏ vấn đề có thể chúc lành cho các đôi đồng tính. Tài liệu của Thánh Bộ cũng khẳng định “Đây không phải là sự phân biệt đối xử bất công, không có sự phán xét đối với người đồng tính.”…

Những Người Không Chịu Phép Rửa Tội Có Được Cứu Rỗi Không?

Hỏi: Trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói với ông già Nicôđêmô: “Thật tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi thần khí” (Ga 3:5) Như vậy có nghĩa là phải rửa tội thì mới được vào Thiên Đàng? Vậy những ai chết mà không được rửa tội…